Çad'ın Ekonomisi

Çad, altın ve uranyum madenleri açısından zengin bir ülkedir. Öte yandan ülkedeki altın madenlerinden, henüz yeterli imkanlar oluşmadığı için sınırlı oranda istifade edilebilmektedir. Ülkede 2003 yılından itibaren önemli sayılabilecek miktarda petrol üretilmeye başlanmıştır. Ülke nüfusunun %85’inin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Çad’da halkın %55’i yoksulluk seviyesinin altında yaşamaktadır. 2014 senesinde ortalama insan ömrünün en düşük olduğu ülkelerden Çad’da ortalama yaşam süresi 49,1 yıldır. En az gelişmiş ülkelerden biri olarak Çad, 2015 yılı İnsani Kalkınma İndeksi’nde 188 ülke içerisinde 185. sırada yer almıştır.

Ülkenin ihracatında ABD, Fransa ve ÇHC; ithalatında ise Fransa, Kamerun ve ÇHC önde gelmektedir. Pamuk, canlı hayvan ve arap sakızı ülkenin önemli ihracat kalemleridir. Başkent Encemine yakınlarındaki Çad Gölü’nün kurumaya başlaması ulusal bir felaket olarak nitelendirilmektedir. Makine, ulaşım araçları, sanayi malları, gıda maddeleri ve tekstil ise başlıca ithalat kalemlerini teşkil etmektedir.

Son dönemde ülkede akaryakıt sıkıntısı ortaya çıkmış olup, akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştur. Öte yandan, ülke genelinde enerji ve elektrik üretimi münhasıran mazotla çalışan yüksek kapasiteli jeneratörler aracılığıyla sağlandığı için, uzun süreli elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Gerek akaryakıt sorunu, gerekse elektrik üretiminin akaryakıta bağlı olması neticesinde, ülkenin genel ekonomik durumu üzerinde petrol üretiminin etkisi önemlidir. Ülke özelinde yaşanan akaryakıt sorununun yanısıra uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş neticesinde bütçe açığı önemli bir sorun teşkil etmektedir. Mücavir coğrafyada yaşanan insani ve güvenlik sorunları ile Ebola salgını, Çad’ın komşu ülkelerle sınırlarını kapatmasına ve uluslararası uçuşları sınırlandırmasına neden olmuştur. Sözkonusu sınırları kapatma ve uçuşları sınırlandırma kararları neticesinde, ekonomik ve ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bölge ülkeleriyle gerçekleştiren Çad’ın ekonomisi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu cihetle, Çad mücavir coğrafyanın ötesindeki ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.