Çad'ın Ekonomisi

Denize kıyısı olmayan Çad’ın ekonomisi petrol ve hayvancılık ile tarıma dayanmaktadır. Ülkede 2003 yılından itibaren önemli miktarda petrol üretilmeye başlanmıştır. Ülke nüfusunun %85’inin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ülkede ayrıca altın, natron, uranyum vs. bulunduğu ifade edilmekle birlikte, sınırlı oranda istifade edilmektedir. Çad’da halkın %55’i yoksulluk seviyesinin altında yaşamaktadır. Ortalama insan ömrünün en düşük olduğu ülkelerden Çad’da ortalama yaşam süresi 2016 yılı itibariyle 51,9 yıl olmuştur. Çad, 2016 yılı İnsani Kalkınma Endeksi’nde 188 ülke içerisinde 186. sırada yer almıştır.

Ülkenin ihracatında ABD, Hindistan ve ÇHC; ithalatında ise Fransa, ÇHC ve Kamerun önde gelmektedir. Petrol, canlı hayvan, pamuk, susam ve Arap zamkı ülkenin önemli ihracat kalemleridir. Ülkenin ithalatında makine ve ulaşım ekipmanları, sınai malzemeler, yiyecek ve tekstil ürünleri ise başlıca ithalat kalemlerini teşkil etmektedir.

2014 yılı ikinci yarısında petrol fiyatlarında yaşanan ciddi düşüşle birlikte yoğun bölgesel güvenlik sıkıntıları ve ağır dış ticari borç yükü altında Çad’ın makroekonomik ve finansal performansı son iki yılda önemli ölçüde gerilemiştir. Reel petrol dışı milli gelir 2015 yılında %2,9, 2016 yılında ise %6 oranında düşmüştür.

Dış ticari borç bakımından Çad’ın 2014 yılında İsviçre-İngiltere şirketi Glencore’dan aldığı 1,45 milyar dolarlık borcu geri ödeme konusunda yaşadığı sıkıntılar, yurtdışından ilave borçlanmasına ciddi engel teşkil etmekte, yurtiçi ödemelerini de zora sokmaktadır.