Brezilya'nın Siyasi Görünümü

Brezilya Başkanlık rejimiyle yönetilen federal bir cumhuriyettir. İdari açıdan 26 eyalet, bir Federal Bölge (Başkent Brazilya ve çevresi) ve toplam 5564 belediyeden oluşmaktadır. Her eyaletin kendi yasalarıyla belirlenmiş yetkileri kullanan bir hükümeti vardır. Valiler doğrudan halkoyuyla seçilmektedir. Tek kamaralı bir Eyalet Meclisi yasamadan sorumludur. Yerel yargının yetkileri, federal (ulusal) mahkemelerle çatışmayacak şekilde düzenlenmiştir. Yerel idare düzeyinde, belediye başkanları ve belediye meclisleri görev yapmaktadır. Yasama organı halkoyuyla seçilen 81 üyeli Senato ile 513 üyeli Temsilciler Meclisinden oluşmaktadır. Senatörler 8, Milletvekilleri 4 yıl süreyle görev yapmaktadırlar.

Eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki süreçlerin ardından yolsuzluk ve kamu hesaplarında usulsüzlük iddiaları üzerine Yüce Divan’da yargılanmış ve 31 Ağustos 2016 tarihinde görevinden alınmıştır. Yerine Başkan Yardımcısı Michel Temer asaleten atanmıştır. 2018 Ekim ayında yapılması öngörülen seçimlere kadar görevi sürdürmesi beklenen Temer, seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştır.