Brezilya'nın Siyasi Görünümü

Brezilya Başkanlık rejimiyle yönetilen federal bir cumhuriyettir. İdari açıdan 26 eyalet, bir Federal Bölge (Başkent Brasilia ve çevresi) ve toplam 5564 belediyeden oluşmaktadır.

Her eyaletin kendi yasalarıyla belirlenmiş yetkileri kullanan bir hükümeti vardır. Valiler doğrudan halkoyuyla seçilmektedir. Tek kamaralı bir Eyalet Meclisi yasamadan sorumludur. Yerel yargının yetkileri, federal (ulusal) mahkemelerle çatışmayacak şekilde düzenlenmiştir. Yerel idare düzeyinde, belediye başkanları ve belediye meclisleri görev yapmaktadır. Son yerel seçimler 2012 Ağustos ayında yapılmış olup müteakip yerel seçimler 2016 yılında gerçekleştirilecektir.

Devletin yönetimi yasama, yürütme ve yargı birimlerince gerçekleştirilmektedir. Yürütme ve yasama birimleri üyeleri halk tarafından seçilmekte, yargı organları üyeleri ise anayasada öngörülen yöntemle atanmaktadırlar.

1988 tarihli, ülkenin yedinci anayasası uyarınca Başkan, devletin ve hükümetin başıdır. Başkanlar dört yıl için seçilirler, ikinci defa aday olmaları mümkündür.

Yürütme:
Devlet Başkanına bağlı 37 “Bakan” (Sekreterlikler ve Merkez Bankası Başkanı dahil) mevcuttur. Bakanlar, Başkana karşı sorumludurlar, Başkan istediği zaman görevlerine son verebilir. Sekreterlikler, Başkanlığın yardımcı organları olup, devlet birimleri arasında koordinatör olarak görev yapmaktadırlar. Silahlı Kuvvetler anayasa gereği, ülkenin savunması ve anayasal güçlerin korunmasında görev yapar. Hükümet tarafından düzenin muhafazası amacıyla göreve çağırılabilirler. Deniz, Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri 1999 yılında Savunma Bakanlığı’na bağlanmışlardır.

Yasama:
Çok partili bir sistem uygulanmaktadır. Yasama organı halkoyuyla seçilen 81 üyeli Senato ile 513 üyeli Temsilciler Meclisinden oluşur. Senatörler 7, Milletvekilleri 4 yıl süreyle görev yaparlar. Ekim 2014 seçimlerinden sonra Meclis’e 29 parti üyesi milletvekili seçilmiş, yeni koalisyon Hükümeti ise 9 parti arasında oluşturulmuştur.

Yargı:
Yargı sistemi işlevini Federal Mahkemeler ve Eyalet Mahkemeleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Yargı organının üst kademesinde yer alan Yüksek Federal Mahkeme Anayasa’nın uygulanmasından ve yorumlanmasından sorumlu iken, Yüksek Yargı Mahkemesi Anayasal konuların dışında, federal yasaların ülkenin her yerinde aynı şekilde yorumlanmasından sorumludur.

Ülkede son genel seçimler Ekim 2014’de gerçekleştirilmiş olup, İşçi Partisi (PT) ve Başkan Dilma Rousseff ikinci turda oyların %51,64’ünü alarak seçimi kazanmıştır.