Brezilya'nın Ekonomisi

GSYİH ( Nominal, 2018 ): 1.8 trilyon ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2018) : 8.959 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2018): %1,1

Enflasyon Oranı (2018): % 3,89 (Tüketici fiyatları endeksi)

İşsizlik Oranı (2018): % 11,6

İhracatı (2018) : 239,7 Milyar ABD Doları

İthalatı (2018) : 181,2 Milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2019) : 3,1 milyar ABD Doları

İhracatımız (2019) : 478,7 milyon ABD Doları

İthalatımız (2019) : 2,6 milyar ABD Doları

Latin Amerika’nın en büyük, dünyanın ise 9. büyük ekonomisi olan Brezilya, 1990’lı yıllardaki ekonomik serbestleşme çalışmalarının sonucunda özellikle otomotiv sanayii ve altyapı modernizasyonunda önemli gelişmeler sağlamıştır.

Silah endüstrisinin gelişmişliği ile öne çıkan Brezilya, 80’li yıllarda dünyanın önemli silah üreticisi ülkeleri arasında yer almış, daha sonra bu teknolojiyi sivil teknolojiye çevirmiştir. Enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olan Brezilya nükleer teknolojiye de sahiptir. Dünyanın en büyük 15. petrol üreticisidir.

Brezilya Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi pek çok uluslararası kuruluşun ve ülkemizin de üyesi olduğu G-20’de yer almaktadır. Latin Amerika ülkeleri ile yakın ticari ve siyasi bağları bulunan Brezilya, Güney Ortak Pazarı’nın (MERCOSUR) kurucu üyesidir.

Brezilya ekonomisi, 2017 yılında toparlanmaya ve 2018 yılında % 1.1 oranında büyümeye başlamıştır.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız Brezilya ile ticaret hacmimiz 2019 yılında 3,1 milyar Dolar olmuştur. Bu ticaretin 478,7 milyon Dolarını ihracatımız, 2,6 milyar Dolarını ise ithalatımız oluşturmuştur. Brezilya’ya karayolu taşıtı parçaları, karbonat, kabuklu meyveler, sebzeler, çimento, iplik, cam eşya ve buzdolabı gibi mallar ihraç edilirken; Brezilya’dan demir, odun hamuru, pamuk, canlı büyükbaş hayvan, kahve, soya fasulyesi, tütün, altın ve uçak gibi mallar ithal edilmiştir.