Brezilya'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 1,796 trilyon ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 15,153 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): % - 3,6

Enflasyon Oranı (2016): %8,7

İşsizlik Oranı (2016): %11,5

İhracatı (2016) : 185,235 milyar ABD Doları

İthalatı (2016) : 137,552 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016) : 2,122 milyar ABD Doları

İhracatımız (2016) : 333,74 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016) : 1,788 milyar ABD Doları

Latin Amerika’nın en büyük, dünyanın ise 9. büyük ekonomisi olan Brezilya, 1990’lı yıllardaki ekonomik serbestleşme çalışmalarının sonucunda özellikle otomotiv sanayii ve altyapı modernizasyonunda önemli gelişmeler sağlamıştır.

Silah endüstrisinin gelişmişliği ile öne çıkan Brezilya, 80’li yıllarda dünyanın önemli silah üreticisi ülkeleri arasında yer almış, daha sonra bu teknolojiyi sivil teknolojiye çevirmiştir. Embraer yolcu uçaklarını üreten Brezilya’da son dönemde özellikle savaş uçakları ve askeri nakliye uçaklarının üretimi başta olmak üzere savunma sanayii alanında yatırımların arttığı görülmektedir.

Brezilya enerji kaynakları bakımından zengin bir ülkedir ve nükleer teknolojiye sahiptir. Dünyanın en büyük 15. petrol üreticisi olan Brezilya, Venezuela’dan sonra Güney Amerika’daki ikinci büyük petrol üreten ülkedir.

Brezilya Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi pek çok uluslararası kuruluşun ve ülkemizin de üyesi olduğu G-20’de yer almaktadır. Latin Amerika ülkeleri ile yakın ticari ve siyasi bağları bulunan Brezilya, Güney Ortak Pazarı’nın (MERCOSUR) kurucu üyesidir ve STA müzakerelerini MERCOSUR aracılığıyla yürütmektedir.

Brezilya ekonomisi 2015 yılında %3,8, 2016 yılında ise %3,6 oranında küçülmüştür. 2017 yılında ekonomik daralmanın durması öngörülmektedir.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik Brezilya’da bir sorun olmayı sürdürmektedir. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından 29 Kasım 2017 tarihinde yayınlanan verilere göre, Brezilya’nın en yüksek gelir seviyesine sahip %1’lik kesimi 2016 yılında ülke nüfusunun yarısının elde ettiği gelirden %36,3 kat daha fazla gelir elde etmiştir. Ayrıca, 2016 yılında ülkede 1.8 milyon çocuk işçi çalıştırıldığı belirtilmektedir.