Türkiye - Brezilya Siyasi İlişkileri

Brezilya ile ikili siyasi ilişkilerimiz 1927 yılında Roma’da Dostluk Anlaşmasının imzalanmasıyla başlamış olup, son dönemde önemli bir ivme kazanmıştır. Coğrafi uzaklık ve iki ülkenin dış politika önceliklerinin farklı olması nedeniyle 20. yüzyıl boyunca istenilen seviyeye ulaşamayan ikili ilişkiler, ülkemizin proaktif dış politikası ve eski Devlet Başkanı Lula döneminde Brezilya’nın küresel aktör olarak rol oynama ve bu çerçevede kritik coğrafyalarda güvenli ortaklıklar oluşturma politikasının da katkısıyla, son yıllarda kaydadeğer bir gelişme göstermiştir.

1995 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in bu ülkeye ziyareti, Cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olup, Dışişleri eski Bakanı Sayın İsmail Cem 1998 yılında bu seviyedeki ilk ziyareti gerçekleştirmiştir. 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlıkları döneminde Brezilya’ya yaptıkları resmi ziyaret sırasında iki ülke arasında “Stratejik Ortaklık Eylem Planı” imzalanmıştır. Bu çerçevede, Brezilya, bölgedeki iki stratejik ortağımızdan (diğer Meksika’dır) ilki olmuştur.

Brezilya, Güney Amerika’da en büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz ülkedir. Brezilya’nın hiçbir ülkeyle ikili Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmamakta ve STA müzakerelerini MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) aracılığıyla yürütmektedir. Ülkemiz ile MERCOSUR arasında, AB ile sürdürülen müzakerelere paralel olarak, STA imzalanması yönünde 30 Haziran 2008 tarihli MERCOSUR Zirvesi sırasında bir Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır. Ancak Anlaşma, Paraguay tarafından onaylanmadığı için yürürlüğe girmemiştir.