Arjantin'in Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 545,87 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 19.979 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): -% 2,25

Enflasyon Oranı (2017): %26,9

İşsizlik Oranı (2016): %8,10

İhracatı (2016) : 57,73 milyar ABD Doları

İthalatı (2016) : 55,61 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016) : 509,06 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016) : 126,87 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016) : 382,19 milyon ABD Doları

Arjantin, GSYH’sinin büyüklüğü açısından Brezilya ve Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın üçüncü büyük ekonomisidir. Latin Amerika ülkelerindeki kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Zengin yer altı ve yer üstü kaynakları, yetişmiş insan gücü, şehirleşme ve teknolojik gelişimi, kişi başına alım gücünün yüksekliği, bölgedeki entegrasyon ve büyüme potansiyelinin etkisi gibi hususlar dikkate alındığında bölgede ekonomik potansiyeli en yüksek olan ülkelerden biridir. Tarım ve tarıma dayalı sanayi, ekonomi ve istihdam içerisinde önemli ağırlığa sahiptir. Hızla artan tarım ürünleri fiyatları Arjantin ekonomisi için önemli bir büyüme kaynağı haline gelmiştir. Gıda, içecek, kimya-petrokimya, otomotiv ve metal sanayii ülkenin en büyük sanayi sektörleri durumundadır.

ÇHC, Brezilya ve Venezuela gibi Arjantin’in öndegelen dış pazarlarındaki talep düşüklüğü Arjantin’in ekonomik büyümesine olumsuz yansımış, 2016 yılında ekonomi %2,3 oranında küçülmüştür. 2016 yılı sonundan itibaren ülke ekonomisi büyüme eğilimine girmekle birlikte, dış borç miktarı da artış göstermiştir. Arjantin Hükümeti, 2017 Aralık ayında Temsilciler Meclisinde kabul edilen yeni emeklilik ve vergi yasaları başta olmak üzere ekonomik reformları sürdürerek ekonomide canlanmayı hedeflemektedir.