Vatikan'ın Siyasi Görünümü

İtalya ile 11 Şubat 1929’da akdedilen Lateran Anlaşması, Vatikan Şehir Devleti’nin bağımsızlığını sağlamış, Vatikan ve komşu İtalya’nın egemenlik haklarını karşılıklı olarak düzenlemiştir.

Vatikan’ın teokratik bir devlet yapısı bulunmakta olup, genel veya yerel seçim yapılmamaktadır.

Papa, Vatikan’ın Devlet Başkanı ve tüm dünyadaki Katoliklerin ruhani lideridir. Devlet işleri Devlet Sekreterliği eliyle yürütülmektedir.

Devlet Sekreterliği, Devlet Sekreteri (Başbakan) ve Genel İşler Sekreteri (İçişleri Bakanı) ile Devletlerle İlişkiler Sekreteri’nden (Dışişleri Bakanı) oluşmaktadır. Ayrıca, dini, sosyal, kültürel ve Kilise yönetimine ilişkin alanlarda 9 Kongregasyon, 6 Konsey ve 3 Dikaster diğer Bakanlıkları oluşturmaktadır.


Dünya çapında yaklaşık 1 milyar 300 milyon mensubu bulunan Katolik Kilisesi’nin ruhban sınıfında, 223 Kardinalin yanısıra 5.353 Başpiskopos ve Piskopos, 414.969 Rahip, 648.910 Rahibe bulunmaktadır.

Papa’nın vefatı veya 2013 yılında gerçekleştiği üzere görevden ayrılması durumunda 80 yaşını doldurmamış Kardinallerden oluşan Kardinaller Meclisi (Conclave) kendi aralarından bir Papa seçer. Anılan meclis 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 124 üyeden oluşmaktadır.

Papa XVI. Benedikt’in Papalık makamından ayrılmasının ardından, Buenos Aires Başpiskoposu Kardinal Jorge Mario Bergoglio 13 Mart 2013 tarihinde Papalık makamına seçilmiş ve Fransuva (Franciscus) ismini almıştır.