Vatikan Ekonomisi

Üretim ve ticarete dayalı bir ekonomik yapılanması bulunmamaktadır.

Belli başlı gelir kalemleri tüm dünyadaki Katoliklerden sağlanan bağışların yanı sıra, İtalyan şirketlerindeki hisse senetleri, kira getirisi de olan taşınmazlar, okullar ve sağlık kuruluşlarından elde edilen gelirlerdir.

Öte yandan, Vatikan Şehir Devleti gelirlerini müze, hatıra para ve pul satışlarından da elde etmektedir.

Vatikan Avro para birimini kullanmaktadır.