Türkiye - Zimbabve İlişkileri

Afrika’ya açılım politikamız ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi hedefi çerçevesinde Harare Büyükelçiliğimiz 30 Nisan 2011 tarihinde faaliyete geçmiştir. Zimbabve’nin Ankara Büyükelçiliği 3 Ekim 2019 tarihinde açılmıştır.

Zimbabve ile coğrafi uzaklık, ülkedeki iç siyasi gelişmeler ve bağlantılı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Harare Büyükelçiliğimizin 2011 yılındaki açılışına kadar sınırlı düzeyde seyreden ilişkilerimizin son zamanlarda ivme kazandığı ve ülkemize yönelik ilginin artmakta olduğu gözlemlenmektedir.

2019 yılında toplam ticaret hacmimiz 17,7 milyon Dolar civarında gerçekleşmiştir. İhracatımız 5,9 milyon, ithalatımız ise 11,8 milyon Dolar olarak kaydedilmiştir. Başlıca ihracat kalemleri traktörler, maden makinaları, mekanik cihazlar, çeşitli mamul eşya, elektrikli makina ve cihazlar, plastikler ve mamulleri, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ürünlerinden, başlıca ithalat kalemleri de tütün, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ve mineral maddelerden oluşmaktadır.

Ülkemiz Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla çeşitli alanlarda Zimbabve’ye kalkınma yardımında bulunmaktadır.

Hükümetimiz tarafından Zimbabveli öğrencilere 1992’den bu yana Türkiye Bursu verilmektedir.