Türkiye-Sırbistan İlişkileri

Siyasi İlişkiler:

Ülkemiz, Sırbistan'ı bölgenin istikrarı açısından kilit ülke olarak görmekte ve AB’yle bütünleşmesini desteklemektedir.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkiler, her iki ülkenin tarihi boyunca son yıllarda en üst düzeye ulaşmıştır. Türkiye ve Sırbistan'ın ortak bir sınırı olmamasına rağmen, her iki ülke de birbirini komşu olarak görmektedir. Bu, ikili ilişkilere verilen ortak önemi teyit etmektedir.

Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, 2017 yılında kurulmuş olup, bugüne kadar 3 toplantı gerçekleştirilmiştir. Son toplantı, 18 Ocak 2022 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Ekonomik İlişkiler

İkili Ticaret

2019

2020

2021

İhracatımız

954,1

1.013

1.485

İthalatımız

437,5

432,1

448

Ticaret Hacmi

1.392

1.445

1.933

Denge

+516,6

+580,9

+1.037

Kaynak: TÜİK ve Ticaret Bakanlığı (milyon ABD Doları)

2020 yılında Sırbistan’la dış ticaret hacmimiz (salgın koşullarına rağmen ilk defa 1 milyar Dolar’ı aşarak) 1,45 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir (ihracatımız 1.018 milyar Dolar, ithalatımız 432 milyon Dolar).

2021 yılında ise Sırbistan’la ikili ticaret hacmimiz 1,9 milyar Dolara yükselmiştir.

Başlıca ihraç ürünlerimiz: Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar; motorlu kara taşıtları ile aksam, parça ve aksesuarları; plastikler ve mamulleri; elektrikli makina ve cihazlar; demir ve çelik

Başlıca ithal ürünlerimiz: Kauçuk ve kauçuktan eşya; tütün; elektrikli makina ve cihazlar; kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar; plastikler ve mamulleri

Güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Karşılıklı Yatırımlar

2011 yılında 1 milyon Dolar seviyesinde olan yatırım stokumuz saha çalışmalarına göre halihazırda 250 milyon Dolar’ın üzerinde olup, Türk firma sayısı 1200 civarındadır. Sözkonusu yatırımların yaklaşık 30'u 50 kişi veya daha fazla istihdam sağlayan büyük yatırımlardır. Sırbistan’ın ülkemizdeki yatırımları ise 36 milyon Dolar civarındadır. Ülkemizde Sırbistan’dan 110 firma faaliyet göstermektedir.