Sırbistan'ın Ekonomisi

Temel Ekonomik Göstergeler

GSYİH (milyar $)

64,4 (2022 tahmini)

GSYİH büyüme oranı (%)

2,3 (2022)

Nüfus (milyon)

6,84

Kişi başına GSYH ($)

9.221 (2021)

Enflasyon oranı (%)

15,1 (2022 tahmini)

İşsizlik oranı (%)

8,9 (2022 tahmini)

İhracat (milyar $)

29,1 (2022)

İthalat (milyar $)

41,1 (2022)

Başlıca ihracat kalemleri : Elektrikli makina ve cihazlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, plastikler ve mamulleri, demir ve çelik, kauçuk ve kauçuktan eşya.

Başlıca ithalat kalemleri: Elektrikli makina ve cihazlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, mineral yakıtlar, yağlar, plastikler ve mamulleri, motorlu kara taşıtları, eczacılık ürünleri.

Sırbistan’ın ihracat yaptığı başlıca ülkeler: Almanya, İtalya, Bosna-Hersek, Romanya, Macaristan

Sırbistan’ın ithalat yaptığı başlıca ülkeler: Almanya, Çin, İtalya, Rusya, Türkiye

Sırbistan ekonomisi temel olarak yabancı sermaye destekli imalat sektörüne ve ihracata dayanmaktadır. Sırbistan mevcut ekonomi politikasıyla makroekonomik istikrar içinde düşük enflasyon ve istikrarlı yüksek büyüme oranlarının yakalanmasını hedeflemektedir.

Sırbistan ekonomisi, 2021 yılında %7,4 oranında büyümüş, 2022 yılındaki büyüme oranı ise %2,3 olarak açıklanmıştır. Kişi başına düşen milli gelir, 9 bin Doların üzerindedir.