Sırbistan'ın Ekonomisi

Temel Ekonomik Göstergeler

GSYİH (milyar $)

50,65

Reel GSYİH büyüme oranı (%)

4,4

Nüfus (milyon)

6,98

Kişi başına GSYH ($)

7.240

Kişi Başına GSYİH (PPP) ($)

17.560

Enflasyon oranı (%)

2

İşsizlik oranı (%)

13,7

İhracat (FOB-milyar $)

21,84

İthalat (CIF-milyar $)

25,28


Sırbistan Hükümeti, ekonomik reformlar ve IMF programı çerçevesinde mali konsolidasyonunu sürdürmektedir. Sırbistan’ın IMF’yle 2015 yılında başlayan üç yıllık “stand by” programı 2018 Şubat ayında tamamlanmış ve mali konsolidasyonun sürdürülmesini teminen finansal destek içermeyen 30 aylık yeni bir düzenleme (Policy Coordination İnstrument) kapsamında işbirliği başlatmıştır. Bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı %1 seviyesinde tutulabilmiştir. Kamu borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2016 yılında %74 iken 2017 yılında %68’e, 2018 yılında da % 54,1’e düşmüştür.