Türkiye-Mali İlişkileri

Türkiye ile Mali arasında ilişkililer ileri düzeyde olup, ilişkilerimiz son zamanlarda Mali Cumhurbaşkanı, Mali Meclis Başkanı ve bazı Malili Bakanların çeşitli vesilelerle ülkemize yaptığı ziyaretlerle daha da pekiştirilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 Mart 2018’de Mali’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret bu düzeyde ülkemizden Mali’ye yapılan ilk ziyaret olma özelliğiyle tarihi bir nitelik taşımıştır. Sözkonusu ziyaret sırasında 2 ülke arasında toplam 8 anlaşma imzalanmıştır.

Mali ile ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla ilk girişim 1998 yılında yapılmıştır. Bu çerçevede, Bakanlığımız heyeti ile dönemin KKTC Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, 26-30 Eylül 1998 tarihlerinde Bamako’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
Bamako Büyükelçiliğimiz 1 Şubat 2010 tarihinde faaliyete geçmiş ve Büyükelçimiz 5 Şubat 2010 tarihinde Mali Cumhurbaşkanına güven mektubunu sunmuştur.
Mali’nin ilk Ankara Büyükelçisi 6 Mayıs 2014 tarihli Mali Bakanlar Kurulu Kararıyla atanmıştır. Büyükelçi Soumare 9 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Ankara’ya gelerek ilk temaslarını yaptıktan sonra, 27 Haziran günü Sayın Cumhurbaşkanımıza güven mektubunu sunmuştur.
Mali ile ekonomik ilişkilerimiz her geçen gün gelişmektedir. 2003’te 5 milyon ABD Doları olan ikili ticaret hacmi 2019 yılı sonunda yaklaşık 57 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. (İhracat 48,4 milyon ABD Doları, ithalat 8,6 milyon ABD Doları)

Mali ile ilişkilerimiz genel itibarıyla insani ve kalkınma yardımı faaliyetleri etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımız vasıtasıyla Mali’de çeşitli projeler gerçekleştirilmiş olup önümüzdeki dönemde de yeni işbirliği projeleri gerçekleştirilmeye devam edilecektir.

Türk Hava Yolları’nın 2015 yılı Mayıs ayında haftada üç frekans ile Bamako’ya doğrudan seferlere başlaması özellikle ikili ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından önemli bir dönüm noktası olmuştur. THY haftalık 7 sefer sıklığı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Mali’de TMV okullarında eğitim verilmektedir.

1992 yılından bu yana Malili öğrenciler Türkiye Burslarından yararlanmaktadırlar.