Türkiye - Gürcistan Siyasi İlişkileri

Türkiye, Gürcistan’ın bağımsızlığını 16 Aralık 1991 tarihinde tanımıştır. Diplomatik İlişkilerin Tesisine İlişkin Protokol ise 21 Mayıs 1992 tarihinde imzalanmış ve karşılıklı olarak Büyükelçilikler açılmıştır. Ülkemizin Batum’da, Gürcistan’ın ise İstanbul ve Trabzon’da Başkonsoloslukları bulunmaktadır.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyindedir. Ülkemiz 2007 yılından beri Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı durumundadır. Gürcistan’a en çok doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında da Türkiye ilk sıralarda gelmektedir. İki ülke arasında 31 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan ve 10 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren bir protokol uyarınca, iki ülke vatandaşları birbirlerinin ülkelerine sadece kimlik belgeleri ile seyahat edebilmektedirler.

İki ülke arasında düzenli olarak üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) mekanizması kurulmuş; ve ilk YDSK toplantısı 19 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da, ikinci YDSK toplantısı ise 23 Mayıs 2017 tarihinde Tiflis’te gerçekleştirilmiştir. YDSK III. Toplantısının ülkemizde düzenlenmesi öngörülmektedir.

Türkiye- Gürcistan-Azerbaycan ve Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-İran Üçlü ve Dörtlü Toplantılar süreci, bölgesel istikrar, barış ve refaha katkı sağlayan önemli mekanizmalardır.

Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan Cumhurbaşkanları ilk zirvesi 6 Mayıs 2014 tarihinde Tiflis’te yapılmıştır. Müteakip toplantının Azerbaycan’da tertiplenmesi öngörülmektedir. Üçlü Dışişleri Bakanları Sekizinci Toplantısı ise, 23 Aralık 2019 tarihinde Tiflis’te gerçekleştirilmiştir.

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-İran Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı, Bakü’de 15 Mart 2018 tarihinde yapılmıştır.

Türkiye, Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde desteklemekte, Abhazya ve Güney Osetya’nın sözde bağımsızlıklarını tanımamakta ve bu ihtilafların Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde barışçıl şekilde çözülmesini arzu etmektedir. Türkiye, Gürcistan’ın Avrupa-Atlantik kurumları ile bütünleşme çabalarını da desteklemektedir.

Türkiye-Gürcistan ilişkilerindeki en önemli konulardan birini de Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüş süreci oluşturmaktadır. Ülkemiz bu konuyu yakından takip etmekte ve Ahıska Türklerinin anayurtları olan Ahıska’ya geri dönüşlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep etmektedir.