Gürcistan'ın Siyasi Görünümü

Gürcistan, 24 Ağustos 1995’te kabul edilen Anayasaya göre, 31 Mart 1991’da yapılan referandum ve 9 Nisan 1991’da kabul edilen bağımsızlık yasası ile bağımsız, üniter ve bölünmez bir devlet olarak kurulmuştur. Ülkenin yönetim şekli demokratik cumhuriyettir.

Gürcistan’ın idari yönetim birimleri, 9 bölge ve başkent Tiflis ile Abhazya Özerk Cumhuriyeti ve Acara Özerk Cumhuriyeti’nden oluşmaktadır.

27 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde halen iktidarda olan Gürcü Rüyası koalisyonunun adayı Giorgi Margvelashvili, geçerli oyların yaklaşık %62’sini alarak Mikheil Saakashvili’nin yerine Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Gürcistan’da 17 Kasım 2013 tarihinde yeni Cumhurbaşkanının göreve başlamasıyla, anayasada parlamenter sisteme geçişe ilişkin olarak 2010 yılında yapılan değişiklikler de yürürlüğe girmiştir. Hükümet, ülkenin iç ve dış siyasetinden sorumlu ana yürütme organı haline gelmiştir. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanının yetkileri önemli ölçüde azaltılırken, Başbakan, Hükümet ve Parlamentonun yetkileri artırılmıştır.

Gürcistan'da son Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 28 Ekim 2018 tarihinde birinci tur, 28 Kasım 2018 tarihinde ise ikinci tur olmak üzere gerçekleştirilmiştir. 28 Kasım’da gerçekleştirilen ve ilk turda en yüksek oyu alan iki adayın yarıştığı ikinci turda, Salome Zurabişvili geçerli oyların %59,5’ini alarak seçimleri kazanmıştır. Grigol Vashadze ise %40,5 oranında oy almıştır. Anayasa değişikliği ile parlamenter sisteme geçen Gürcistan’da Cumhurbaşkanı son kez doğrudan halk oyuyla seçilmiştir.

Gürcistan Parlamentosu tek kamaralı olup, 150 üyeden oluşmaktadır. Parlamento seçimleri dört yılda bir düzenlenmektedir. Üyelerden 77’si nispi temsil, diğer 73’ü ise çoğunluk sistemine göre seçilmektedir. Son parlamento seçimleri 8 ve 30 Ekim 2016 tarihlerinde iki turlu gerçekleştirilmiş olup, halihazırda Gürcü Rüyası 115, Birleşik Ulusal Hareket 27, Gürcistan Yurtseverler Birliği ise 6 sandalye sahibi olmuştur.Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine, Abhazya ve Güney Osetya Gürcistan’dan sözde bağımsızlıklarını ilan etmişler ve bu nedenle Gürcistan ile Abhazya ve Güney Osetya arasında çatışmalar yaşanmıştır. Gürcistan’ın de-facto yönetimler ve RF ile gerilimi 2008 yazında artış göstermiş, Güney Osetya ve Gürcü yönetimi arasında sıklaşan çatışmalar, beş gün süren Ağustos 2008 savaşına yol açmıştır. Savaş, AB’nin arabuluculuğuyla 12 Ağustos tarihinde sağlanan ateşkes anlaşması ile sona ermiş ve Rus birlikleri 2008 Ekim ayında Abhazya ve Güney Osetya dışında işgal ettikleri Gürcü topraklarından çekilmişlerdir.Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya’nın 2008 yılından beri Rusya’nın işgali altında olduğunu belirtmekte ve Rusya’dan bu işgaline son vermesini talep etmektedir. Ülkemiz, Abhazya ve Güney Osetya’nın sözde “bağımsızlıklarını” tanımamakta, Gürcistan’ın uluslararası tanınmış sınırları çerçevesinde egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir.