Gürcistan'ın Ekonomisi

ÜLKE EKONOMİSİ (2019):

GSYİH (milyar ABD$)

15,9

İşsizlik Oranı (%)

12.7

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

4.9

İhracat (fob-milyar ABD$)

3.7

Nüfus (milyon)

3.72

İthalat (fob-milyar ABD$)

9

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

3.986

Uluslararası rezervler (milyar ABD$)

3,2

Enflasyon Oranı (%)

4.9

Gürcistan’daki Türk sermayeli firma sayısı

2.000

Başlıca ticaret ortakları : Türkiye, Rusya, Çin, Azerbaycan, Almanya (Ülkemiz, Gürcistan’ın en büyük ticari ortağıdır).

Başlıca ihracat kalemleri : Binek otomobil ve karayolu taşıtları (%19,8), demir, cürüf ve kül (%17,8), içecekler, alkoller ve sirke (%13,7), Demir-çelik (%9,3), Eczacılık ürünleri (%4,7), sofralık meyve ve yemişler (%3,2)

Başlıca ithalat kalemleri : Mineral yakıtlar/mineral yağlar ve ürünleri (%14,2), Motorlu karayolu taşıtları (%10,1), Makineler/Mekanik aletler/ Nükleer reaktörler/kazanlar (aksamları) (%9,5), Demir, cürüf ve kül (%7), Elektrikli aletler-ekipman ve parçaları (%6,7), Eczacılık ürünleri (%4,5)

İKİLİ TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER:

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2017

1.209

215

1.424

994

2018

1.315

234

1.549

1.081

2019

1.578

272

1.850

1.305

2018-2019 %

20

16,5

19,4

20,7

Kaynak: Ticaret Bakanlığı (milyon Dolar)

Başlıca İhraç Ürünlerimiz : Elektrikli makina ve cihazlar, izole edilmiş tel, kablo, elektrik iletkeni, fiber optik kablolar, metallerden nihai ürünler, demir veya çelik inşaat, giyim eşyası ve aksesuarları

Başlıca İthal Ürünlerimiz : Giyim eşyası ve aksesuarları, demir ve çelik, demir, alaşımsız çelik karbon


Gürcistan’da Türk sahibi veya ortağı bulunan 2 bin civarında şirketimiz bulunmaktadır. 2020 yılı Mart ayı itibariyle, ülkemizde 327 adet Gürcistan sermayesine sahip şirket faaliyet göstermektedir.

Gürcistan’da bugüne kadar, Türk müteahhitlik firmaları tarafından 4,8 milyar Dolar değerinde 258 proje üstlenmişlerdir. Firmalarımızın Gürcistan’da üstlenmiş olduğu projeler içerisinde enerji santrali kurulumu %34’lük pay ile ilk sırada yer almaktadır.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden geçen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni ise Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 30 Kasım 2019 Tarihinde İpsala/Edirne’de gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu törene Gürcistan’ı temsilen Başbakan Giorgi Gakharia iştirak etmiştir.


2006 yılında devreye giren Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının yanı sıra, açılışı 30 Ekim 2017 tarihinde yapılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesi de üç ülke arasındaki bölgesel işbirliğinin somut göstergesini teşkil etmektedir. Bu proje ulaştırma alanında Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliğine katkı sağlamanın yanında iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına da yardımcı olacaktır. Projenin, 2034 yılında 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşıyacağı öngörülmektedir.


Afganistan – Türkmenistan – Azerbaycan – Gürcistan - Türkiye Transit Taşımacılık Koridoru (Lapis Lazuli): Lapis Lazuli projesi ile, Afganistan-Türkmenistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan arasında Karadeniz’deki limanlar kullanılarak veya Bakü-Tiflis-Kars demiryolu üzerinden Boğaz Köprüleri ve Marmaray aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan bir transit koridoru oluşturulması hedeflenmektedir.


21 Kasım 2007 tarihinde ülkemiz ile Gürcistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’nın imzalanmasını müteakip Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) mekanizmasının yanı sıra 23 Mayıs 2017 tarihinde Tiflis’te gerçekleştirilen YDSK II. toplantısı sonucunda, Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonu’nun (JETCO) kurulmasına ilişkin bildiri dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma eski Bakanı Giorgi Gakharia tarafından imzalanmıştır. Son KEK Toplantısı ise Ankara’da 19 Kasım 2019 tarihinde yapılmıştır.

TİKA tarafından Gürcistan’da bugüne kadar 600’ün üzerinde proje gerçekleştirilmiş ve bu projeler için yaklaşık 33 milyon ABD Doları harcanmıştır.

2019 yılında Gürcistan’dan 1.995.254 kişi ülkemizi ziyaret etmiştir.