Bosna-Hersek'in Ekonomisi

GSYİH (milyar $)

19,88

Reel GSYİH büyüme oranı (%)

3,1

Nüfus

3.401.052 (2016)

Kişi başına GSYİH (nominal) ($)

5.670

Kişi başına GSYİH (PPP) ($)

13.490 (tahmini)

Enflasyon oranı (%)

1.4

İşsizlik oranı (%)

18.4

İhracat (milyar $)

7,28

İthalat (milyar $)

10,25

Kaynak: IMF, World Bank

Başlıca ticaret ortakları: Almanya, Hırvatistan, Sırbistan, İtalya, Slovenya, Rusya

Başlıca ihracat kalemleri: metaller, tekstil, orman ürünleri

Başlıca ithalat kalemleri: makine ve yedek parça, kimyasallar, petrol, gıda

B-H de savaş öncesi sinai üretim yapısı ile savaş sonrası üretim yapısı farklılık arz etmektedir. Savaştan önceki dönemde metal işleme, makine üretimi, kimyasallar, ağaç işleme, gıda, tekstil ve deri sektörlerinde yoğunlaşan ve katma değeri nispeten yüksek üretim yapısı, yerini gıda işleme, metal dışı ürünler ve mineraller, ağaç işleme ve temel metaller gibi düşük katma değerli sektörlere bırakmıştır. Günümüzde ağırlıklı olarak hizmetler, bankacılık, enerji ve turizm sektörlerinde yatırımlar yapılmaktadır.

B-H ekonomisinin en büyük sorunlarından biri işsizliktir. Son yıllarda gerek küresel krizin etkileri gerek ülkedeki siyasi istikrarsızlık istihdamı olumsuz yönde etkilemiştir.

B-H ekonomisinin önemli yapısal konularından biri iç piyasada rekabetçi iş ortamının yaratılamaması ve yabancı yatırımlara yeterli teşvik ve güvencelerin sunulamamasıdır. Ülkenin ekonomi alanındaki önceliklerini AB’ye entegrasyon süreci, finansal yapının sağlamlaştırılması, kamu reformu ve ülkenin AB üyeliği önündeki ön şartlardan biri olan Dünya Ticaret Örgütü üyeliği teşkil etmektedir.