Bosna-Hersek'in Ekonomisi (2020)

GSYİH (milyar $)

19,4

Reel GSYİH büyüme oranı (%)

-5,5

Nüfus

3.301.000 (2019)

Kişi başına GSYİH (nominal) ($)

5.913

Enflasyon oranı (%)

-1,6

İşsizlik oranı (%)

19

İhracat (milyar $)

6,33

İthalat (milyar $)

10,12

Başlıca ticaret ortakları: Almanya, Hırvatistan, Sırbistan, İtalya, Slovenya, Rusya

Başlıca ihracat kalemleri: metaller, tekstil, orman ürünleri, mobilya

Başlıca ithalat kalemleri: makine ve yedek parça, kimyasallar, petrol, gıda

Bosna-Hersek’te (B-H) savaş öncesi sinai üretim yapısı ile savaş sonrası üretim yapısı farklılık arz etmektedir. Savaştan önceki dönemde metal işleme, makine üretimi, kimyasallar, ağaç işleme, gıda, tekstil ve deri sektörlerinde yoğunlaşan ve katma değeri nispeten yüksek üretim yapısı, yerini gıda işleme, metal dışı ürünler ve mineraller, ağaç işleme ve temel metaller gibi düşük katma değerli sektörlere bırakmıştır. Günümüzde ağırlıklı olarak hizmetler, bankacılık, enerji ve turizm sektörlerinde yatırımlar yapılmaktadır.

B-H ekonomisinin önündeki en büyük sınamalardan biri işsizliktir. Son yıllarda gerek küresel krizin etkileri gerek ülkedeki siyasi istikrarsızlık istihdamı olumsuz yönde etkilemiştir.

B-H ekonomisinin önemli yapısal konularından biri iç piyasada rekabetçi iş ortamının yaratılması ve yabancı yatırımlara yeterli teşvik ve güvencelerin sunulmasıdır. Ülkenin ekonomi alanındaki önceliklerini AB’ye entegrasyon süreci, finansal yapının sağlamlaştırılması ve kamu reformu teşkil etmektedir.