Suudi Arabistan'ın Siyasi Görünümü

23 Eylül 1932 tarihinde Kral Abdülaziz tarafından kurulan Suudi Arabistan’ın idare şekli monarşidir. El Suud hanedanı tarafından yönetilmektedir. Kral’ın aynı zamanda Hükümet Başkanı olduğu bu sistemde, hükümet fonksiyonları Bakanlar Kurulu marifetiyle yürütülmektedir. Yasama çalışmalarında Şura Meclisi de rol üstlenmektedir. Şura Meclisi’nde görüşülen yasa tasarıları, Bakanlar Kurulu’nca kabul edildiği ve Kral tarafından onaylandığı takdirde yürürlüğe girmektedir.

Suudi Arabistan’da siyasi parti mevcut değildir. Genel seçimler yapılmamakta, Şura Meclisi üyeleri Kral tarafından atanmaktadır. Belediye meclisleri için seçimler yapılmakta, belediye başkanları ise Kral tarafından atanmaktadır. Ülke, toplam 13 idarî bölgeye ayrılmıştır.

2015 yılında tahta çıkan Kral Selman bin Abdülaziz El Suud, Suudi Arabistan’ın yedinci Kralıdır. Suudi Kralları Kral Fahd’dan itibaren “İki Kutsal Caminin Hizmetkârı” unvanını da taşımaktadırlar. Kral aynı zamanda Başkomutandır.

21 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan Kraliyet Kararnamesiyle Veliaht Vekili olan Kral Selman’ın oğlu Muhammed bin Selman Veliaht Prens olarak atanmıştır. Prens Muhammed bin Selman Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiş olup ayrıca Savunma Bakanlığı görevini sürdürmektedir.