Türkiye- Suudi Arabistan Ekonomik ve Ticari İlişkileri

Ülke Ekonomisi:

Petrolün keşfedildiği 1938 yılından bu yana petrol gelirleriyle büyüyen ve petrol aranması-çıkarılması, işletilmesi-dağıtılması faaliyetleri etrafında gelişen Suudi Arabistan ekonomisinde, milli gelirin yaklaşık yarısı, ihracatın % 80’den fazlası ve devlet gelirlerinin % 90 kadarı petrol gelirlerinden elde edilmektedir.

İthalat yaptığı başlıca ülkeler: Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Almanya, Hindistan, Birleşik Krallık.

İhracat yaptığı başlıca ülkeler: Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Hindistan, Güney Kore, ABD.

Başlıca ihracat kalemleri: Ham petrol, organik kimyasallar, plastik ve mamulleri.
Başlıca ithalat kalemleri: Binek otomobilleri, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaç, kümes hayvanı.

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler (Milyar ABD Doları):

(milyon $)

2015

2016

2017

2018

2019

İhracatımız

3.473

3.172

2.735

2.636

3.185

İthalatımız

2.117

1.835

2.110

2.318

1.922

Hacim

5.590

5.007

4.845

4.954

5.107

Denge

+1.356

+1.337

+625

+318

+1.263

Kaynak: TÜİK

Başlıca ihraç ürünlerimiz: Halı, işlenmiş petrol ürünleri, elektrik panoları, inşaat demiri ve mobilya.

Başlıca ithal ürünlerimiz: Petrol ve kimyasal ürünler.

Ülkemize gelen Suudi Arabistanlı ziyaretçi sayısı : 450.674 (2015); 476.561 (2016), 651.170 (2017), 747.233 (2018), 564.816 (2019).

İkili İşbirliği Mekanizmaları

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı: Son olarak 11. Dönem KEK Toplantısı 4-6 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda tarafımızdaki KEK Eşbaşkanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’dur.

Türk-Suudi İş Konseyi: Türk-Suudi İş Konseyi, 11 Ekim 2003 tarihinde Cidde’de kurulmuştur.