Singapur'un Ekonomisi

Ülke Ekonomisi:

GSYİH (milyar ABD$)

365 (2021)

Enflasyon Oranı (%)

4 (2021)

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

7,6 (2021)

İşsizlik Oranı (%)

2,4 (2021)

Nüfus (milyon)

5,64

İhracat (fob-milyon ABD$)

455 (2021)

Nüfus artış hızı (%)

3,4

İthalat (fob-milyon ABD$)

403 (2021)

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

60

Singapur’daki Türk sermayeli firma sayısı

55

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı

Başlıca Ticaret Ortakları : ÇHC, Malezya, Hong Kong, Endonezya, ABD

Başlıca İhracat Kalemleri : makine ve donanımlar, işlenmiş petrol ürünleri, kimyasal ürünler, muhtelif imalat ürünler, petrol yakıtlar

Başlıca İthalat Kalemleri : Entegre devreler, işlenmiş petrol, altın, ham petrol, gaz türbinleri

Türkiye’nin Singapur’la Dış Ticareti ( milyon $)

2019

2020

2021

2022 (Ocak-Temmuz)

İhracat

750,27

343,70

890,30

513,64

İthalat

286,38

299,59

395,1

304,29

Hacim

1036,66

643,3

1.285,44

817,93

Denge

+463,88

+44,1

+495,16

+209,34

Kaynak: TÜİK


İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

Temel İhracat Kalemlerimiz: Mineral yakıt, yağ, damıtma ürünü, vs; kıymetli metal kaplamalardan mücevherci eşyası, değerli taşlar, metaller ve madeni paralar; demir ve çelikten inşaat malzemeleri; gemi, bot ve diğer yüzen yapılar; elektrik ve elektronik ekipmanlar; tıbbi ilaçlar

Temel İthalat Kalemlerimiz: Tıbbi malzemeler ve ilaçlar, makine parçaları, plastik ve ürünleri, optik malzemeler, foto, teknik, tıbbi vs. cihazlar, sentetik kauçuk ve organik kimyasallar

Güney Doğu Asya’nın en dinamik ülkelerinden biri olan Singapur’la ekonomik ilişkilerimizde, son yıllarda kaydadeğer bir ivme yakalanmıştır.

Ülkemiz ile Singapur arasındaki dış ticaret hacmi son yıllarda, 2020 yılında Kovid-19 salgınına karşı alınan katı tedbirler nedeniyle yaşanan düşüş haricinde, 1 Milyar ABD Doları seviyesini geçmiştir.

Ülkemizde, yaklaşık 100 adet Singapur sermayeli firma bulunmaktadır; Singapur’da ise 55 Türk sermayeli şirket faaliyet göstermektedir.

Singapur makamlarının kayıtlarına göre 2020 yılı itibariyle Singapur’dan ülkemize yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları tutarında doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşmiştir.

Singapur’dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısında, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkeye girişte alınan tedbirlerin de etkisiyle büyük bir düşüş yaşanmış, tedbirlerin kaldırılmasıyla karşılıklı ziyaretlerde bir artış eğilimi görülmektedir. Pandemi öncesinde, Singapur’dan ülkemize giden yıllık toplam ziyaretçi sayısı yaklaşık 30 bine ulaşmıştır.