Singapur'un Ekonomisi

Ülke Ekonomisi:

GSYİH (milyar ABD$)

294

Enflasyon Oranı (%)

1,2

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

2,8

İşsizlik Oranı (%)

2

Nüfus (milyon)

5,47

İhracat (fob-milyon ABD$)

409,5

Nüfus artış hızı (%)

1,6

İthalat (fob-milyon ABD$)

365,9

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

54,5

Singapur’daki Türk sermayeli firma sayısı

59

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı (2014)


Başlıca Ticaret Ortakları
: ÇHC, Malezya, Hong Kong, Endonezya, ABD

Başlıca İhracat Kalemleri : Elektrik, elektronik ekipman; mineral yakıt, yağ, damıtma ürünü, vs; makine, nükleer reaktör, kazan; başka yerde sınıflandırılmamış mallar

Başlıca İthalat Kalemleri : Mineral yakıt, yağ, damıtma ürünü, vs; elektrik, elektronik ekipman; makine, nükleer reaktör, kazan, vs.; optik, foto, teknik, tıbbi, vs. cihaz

Türkiye’nin Singapur’la Dış Ticareti ( milyon $)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

İhracat

594

840,1

443,4

355

371

442.5

İthalat

210,8

354,2

222,5

353

293

365.2

Hacim

805,8

1.194,3

665,9

708

664

807.7

Denge

-383,2

-383,2

-220,9

-2

-78

77.3

 

Kaynak: TÜİK

 

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

Temel İhracat Kalemlerimiz:
Mineral yakıt, yağ, damıtma ürünü, vs; inci, değerli taşlar, metaller ve madeni paralar; gemi, bot ve diğer yüzen yapılar; elektrik ve elektronik ekipman

Temel İthalat Kalemlerimiz: Plastik ve ürünleri; makine, nükleer reaktör, kazan, vs; optik, foto, teknik, tıbbi, vs. cihaz; organik kimyasallar

Güney Doğu Asya’nın en dinamik ülkelerinden biri olan Singapur’la ekonomik ilişkilerimizde, son yıllarda önemli bir ivme yakalanmıştır.

Ülkemiz ile Singapur arasındaki dış ticaret hacmi son on yılda 200 milyon ABD Doları iken, yaklaşık 4 kat artarak 2015 yılında 700 milyon ABD Doları olmuştur.

Singapur ile ülkemiz arasında Karma Ekonomi Komitesi (KEK) mekanizması bulunmamaktadır.

İlk toplantısı 28 Mart 2011 tarihinde gerçekleşen Türkiye-Singapur İş Konseyi'nin son toplantısı, 13 Ekim 2014 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır.

Ülkemizde 2015 yılı başı itibariyle, 81 adet Singapur sermayeli firma bulunmaktadır; Singapur’da ise 59 Türk sermayeli şirket faaliyet göstermektedir.

Merkez Bankası verilerine göre, 2002-2014 yılları arasında Singapur’dan ülkemize 357 milyon ABD Doları tutarında doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşmiştir.

Singapur’dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısı düzenli olarak artmaktadır.