Samoa'nın Siyasi Görünümü

İngiliz Uluslar Topluluğuna mensup olan Samoa’nın yönetim biçimi, Westminster (İngiliz) türü parlamenter demokrasi olarak tanımlanmaktadır.

Samoa, bölgedeki en eski demokrasi olarak, siyasi istikrarı ile öne çıkmaktadır.

Tek kamaralı ve 49 üyeli bir Meclis (Fono olarak adlandırılmaktadır) bulunmaktadır. Fono üyelerinden 47’si beş yıllık bir dönem için 21 yaşını tamamlamış Samoalılar tarafından geleneksel ve etnik temelde belirlenmiş 41 seçim bölgesinden seçilmektedir. İki üye ise herhangi bir köy ile geleneksel bağlantısı olmayan Samoalılar tarafından belirlenmektedir. Parlamento seçimleri beş yılda bir yapılmaktadır.

Bağımsız Samoa Devletinde son genel seçimler 9 Nisan 2021 tarihinde yapılmıştır. 1979 yılından bu yana yönetimde bulunan İnsan Haklarını Koruma Partisi (HRPP) ikridarını kaydetmiş ve İnançta Birleşmiş Samoa (FAST) partisi hükümeti kurmuştur.