Samoa'nın Ekonomisi

Balıkçılık ve tarım ekonominin temel gelir kaynağıdır. Yeni Zelanda, Avustralya ve ABD kaynaklı yurtdışı işçi gelirleri ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Nitekim GSYH’ye oranı bağlamında dünyanın en fazla yurt dışında çalışan işçi geliri girdisine sahip ülkelerden birisi Samoa’dır. Ülke dışında 150 binin üzerinde Samoalı yaşamaktadır. 2009 yılındaki tsunami ve 2012 ve 2013 yıllarındaki kasırgalar örneğinde olduğu gibi sık sık gerçekleşen doğal afetlerin turizm altyapısına önemli zarar vermesine rağmen bu sektör ülkenin önemli bir diğer gelir kaynağıdır.

Ayrıca, kredi, bağış ve doğrudan yardım şeklindeki dış yardımlar, ithalata bağımlı olması dolayısıyla büyük ticaret açığı veren ülke ekonomisi için özel önem taşımaktadır. ÇHC, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın yanı sıra AB tarafından yapılan yardımların toplamı ülke GSYH’nın önemli bölümünü oluşturmaktadır.

Samoa’nın en önemli ticaret ortakları Amerikan Samoa, ABD,Yeni Zelanda, Avustralya, Çin ve Singapur’dur.