Samoa'nın Ekonomisi

Samoa son yıllarda olumlu ivme yakalayan ve gelişmekte olan bir ekonomiye sahiptir. Küresel mali krizin etkilerine bağlı olarak 2009 yılında Samoa ekonomisi %5,4 oranında daralsa da 2012 yılında toparlanarak yaklaşık %,1,5’lik büyüme oranı yakalamıştır. Bu eğilimi sürdüren Samoa ekonomisi, 2014 yılında yaklaşık %4 oranında büyümüştür.

Yeni Zelanda, Avustralya ve ABD kaynaklı yurtdışı işçi gelirleri ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Nitekim GSYH’ye oranı bağlamında dünyanın en fazla yurt dışında çalışan işçi geliri girdisine sahip ülkelerden birisi Samoa’dır. Ülke dışında 150 binin üzerinde Samoalı yaşamaktadır. 2009 yılındaki tsunami ve 2012 ve 2013 yıllarındaki kasırgaların turizm altyapısına önemli zarar vermesine rağmen bu sektör ülkenin önemli bir gelir kaynağının teşkil etmektedir.

Ayrıca, kredi, bağış ve doğrudan yardım şeklindeki dış yardımlar, ithalata bağımlı olması dolayısıyla büyük ticaret açığı veren ülke ekonomisi için özel önem taşımaktadır. ÇHC, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın yanı sıra AB tarafından yapılan yardımların toplamı ülke GSYH’nın önemli bölümünü oluşturmaktadır.

Balık ve tarım ürünlerine dayanan ihracat gelirlerinin GSYH’ye oranı düşüş eğilimi içerisindedir. Ülke nüfusunun büyük bölümü düzenli bir işte çalışmamakta, en fazla istihdam olanağını tarım ve düşük değerli ticari faaliyetler yaratmaktadır.

Samoa’nın en önemli ticaret ortakları Yeni Zelanda ve Avustralya’dır.