Polonya'nın Ekonomisi

GSYİH (nominal, milyar Dolar)

679

Reel GSYİH büyüme oranı (%)

5,9

Nüfus (milyon)

38,3

Nüfus artış hızı (%)

-0,1

Kişi başına GSYİH (Dolar)

17.946 (nominal), 33.200 (satın alma gücü paritesi)

Enflasyon Oranı (%)

5,1 (%17,4 – Kasım 2022)

İşsizlik oranı (%)

3,4 (2021)

İhracat (milyar Dolar)

318

İthalat (milyar Dolar)

335

Para birimi

Zloti

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021

Başlıca ihracat kalemleri: karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, elektrik akümülatörleri, oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları, otomatik bilgi işlem makinaları bunlara ait birimler, manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen makinalar, diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

Başlıca ihracat ortakları: Almanya, Çekya, Fransa, İngiltere, İtalya

Başlıca ithalat kalemleri: ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar), otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan dozlandırılmış ilaçlar

Başlıca ithalat ortakları: Almanya, Çin, Rusya, İtalya, Hollanda