Polonya'nın Ekonomisi

1. POLONYA EKONOMİSİ (2019)

GSYİH (nominal, milyar Dolar)

598

Reel GSYİH büyüme oranı (%)

4,1

Nüfus (milyon)

38,3

Nüfus artış hızı (%)

0

Kişi başına GSYİH (satın alma gücü paritesi, Dolar)

33.287

Enflasyon Oranı (%)

2,3

İşsizlik oranı (%)

5,4

İhracat (milyar Dolar)

322

İthalat (milyar Dolar)

302

Para birimi

Kaynak: Economist Intelligence Unit

Zloti

Başlıca ihracat kalemleri: Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, binek otomobilleri, mobilya, monitörler ve projektörler.

Başlıca ihracat ortakları: Almanya, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Fransa

Başlıca ithalat kalemleri: Binek otomobilleri, ham petrol, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, ilaç.

Başlıca ithalat ortakları: Almanya, Çin, Rusya, Hollanda

2. İKİLİ İLİŞKİLER

İkili Ticaretimiz (milyon dolar)

Yıllar 2017 2018 2019

İhracatımız 3.072, 3.348, 3.449

İthalatımız 3.446, 3.102, 2.603

Toplam ticaret hacmi 6.518, 6.450, 6.053

Denge -374 +246, +864

Kaynak: TÜİK (Milyon Dolar)

İhraç edilen başlıca ürünler Otomobiller, karayolu taşıtları için parçalar, traktörler, toplu halde yolcu taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, buzdolapları, tekstil ürünleri.

İthal edilen başlıca ürünler Karayolu taşıtları için parçalar, dizel ve yarı dizel motorlar, otomobiller ve sığır eti.

Polonya’daki Türk yatırımları 80 milyon Dolar (2002-2019)

Ülkemizdeki Polonya yatırımları 36 milyon Dolar (2002-2019)

Turist sayısı 296.120 (2017) – 646.365 (2018) - 880.839 (2019)