Peru'nun Siyasi Görünümü

Çok partili siyasi yapının ve temsili demokrasinin bulunduğu Peru başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. Devlet Başkanı beş yıl süreyle seçilmekte ve sonraki seçimlerde tekrar aday olamamakta, ancak bir dönem ara verdikten sonra yeniden seçilebilmektedir. Ülkede resmi sıfatı “Bakanlar Kurulu Başkanı” olan ve Devlet Başkanı tarafından atanan bir Başbakanlık makamı da bulunmaktadır. Yasama organını 130 üyeli tek kamaralı Kongre oluşturmaktadır. Kongre üyeleri her beş yılda bir Başkanlık seçimleriyle aynı tarihte yapılan genel seçimlerle yenilenmektedir.

11 Nisan 2021 tarihinde yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu ile 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 2026 yılına kadar görev yapacak Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenmiş, bu çerçevede, Pedro Castillo Cumhurbaşkanı seçilerek, 28 Temmuz 2021 tarihinde Parlamento’da yemin ederek görevine başlamıştır. Öte yandan, Peru Parlamentosu 7 Aralık 2022 tarihinde yapılan oylamada büyük çoğunlukla Cumhurbaşkanı Castillo'nun görevden alınmasına karar vermiştir. Peru Anayasası uyarınca, Castillo’nun azlini müteakip, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Bolaurte Parlamento'da yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevini devraldı.