Peru'nun Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2021): 223,2 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2021): 6.692,25 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2018): %3,99

Enflasyon Oranı (2021): %6,43

İşsizlik Oranı (2021): %7,8

İhracatı (2021): 56,24 milyar ABD Doları

İthalatı (2021): 46,44 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2021): 840 milyon ABD Doları

İhracatımız (2021): 577,6 milyon ABD Doları

İthalatımız (2021): 268,4 milyon ABD Doları

Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Peru, yüzölçümü bakımından Güney Amerika’nın en büyük üçüncü ülkesidir.

Ülkede önemli miktarda gümüş, bakır, kalay, cıva, lityum ve altın kaynakları vardır. Toplam ihracatın yaklaşık %65’ini madencilik ürünleri oluşturmaktadır. İşgücünün %7,6’sına istihdam sağlayan tarım sektörü de ülkenin ihracatında önemli paya sahiptir. Ülkenin başlıca tarım ihraç kalemleri, deniz ürünleri, balık yağı, pamuk, şeker kamışı, kahve ve soya fasulyesidir. Turizm, ülkedeki toplam işgücünün %6,8’ini, GSYİH’nin ise %7,7’sini oluşturmaktadır. 2007 yılında Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak kabul edilen Machu Picchu antik şehri bu ülkede bulunmaktadır.

Kauçuk, gıda işleme ve kimya ülkenin en önemli sanayi sektörleridir. Tekstil ve yün sektörlerinin gelişimi devlet tarafından teşvik edilmektedir. İnşaat sektörü de en fazla gelişim gösteren sektörlerden olup, hidroelektrik santrali projeleri son yıllarda gittikçe önem kazanmaktadır.

Uzun yıllar süren ekonomik istikrarsızlıktan sonra Peru 2002-2012 yılları arasında ortalama % 6,4 büyüme sağlamış, bu dönemde bölgenin en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer almıştır. 2017 yılında yaşanan siyasi kriz ve daralan küresel talep nedeniyle ancak %2.5 büyüme sağlayabilen Peru ekonomisi, yalnızca Aralık ayında %4.73 olmak üzere 2018 yılında %3.99 büyüme oranı yakalamıştır.

2020 yılında patlak veren Covid-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi Peru’da da hayatın her alanında olumsuz etkilerini göstermiştir. Bu çerçevede, son 20 yıldır büyüme kaydeden Peru, GSYİH’de yaşanan %11 oranındaki tarihi düşüşle ekonomisi Covid-19’dan en çok etkilenen Latin Amerika ülkeleri arasında yer almıştır. 2021 yılında, 2020 yılının ikinci yarısında başlatılan ekonomide yeniden canlanma çabalarının sonuçlarının alınmaya başlanmış olup, GSYİH’de %13,3 oranında bir büyüme yakalanarak (bölge ülkeleri arasındaki en yüksek büyüme oranı) salgın öncesi verilerin hemen hemen tamamına yeniden ulaşılmıştır. Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC), Peru’nun 2022 yılı büyüme oranını %2,7; 2023 yılı büyüme oranını ise %2,2 olarak tahmin etmektedir.

DTÖ üyesi olan Peru’nun, ABD, Avustralya, Singapur, Çin, G. Kore, Japonya, Kanada, Kosta Rika Meksika, Panama, Şili, EFTA ve AB dahil birçok ülke ve uluslararası örgüt ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmakta olup, bu anlaşmalar Peru’yu dünya pazarının büyük bir bölümüyle entegre etmektedir. Peru, Şili, Bolivya ve Kolombiya ve Ekvator ile birlikte Güney Ortak Pazarı MERCOSUR’un ortak üyeleri arasındadır. And Topluluğu Gümrük Birliği ile Pasifik İttifakı üyesi olan ve Trans-Pasifik Ortaklık (TPP) Anlaşması içerisinde de yer alan Peru, Türkiye, El Salvador ve Hindistan ile STA müzakerelerini sürdürmektedir. 2022 Ocak itibarıyla Peru’nun OECD’ye katılım müzakereleri başlatılmıştır. 2022 Ocak itibarıyla Peru’nun OECD’ye katılım müzakereleri başlatılmıştır.

Peru, Dünya Bankası 2019 İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda 190 ülke arasında 76. sırada, LAK Bölgesinde ise 5. sırada yer almaktadır.

Peru’nun başlıca ticaret ortakları Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, AB, İsviçre, Güney Kore, Brezilya, Kanada, Şili ve Meksika’dır.