Paraguay'ın Ekonomisi

GSYİH (2018): 39,66 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (2018): 5.933 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2018): %4,02

Enflasyon Oranı (2018): %4

İşsizlik Oranı (2018): %5,6

İhracatı (2018): 6,33 milyar ABD Doları

İthalatı (2018): 13,33 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2019): 82,1 milyon ABD Doları

İhracatımız (2019): 47,1 milyon ABD Doları

İthalatımız (2019): 35 milyon ABD Doları

Paraguay’da halkın en önemli geçim kaynağı tarımdır. Paraguay, dünyanın en büyük altıncı soya üreticisidir. Üretim büyük oranda pamuk, şeker kamışı, soya, mısır, buğday, tütün, sığır ve domuz eti, yumurta ve keresteye dayanmaktadır. Bu ürünlerin çoğu iklim koşullarından ve piyasadaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilenebilmektedir. Ülkenin başlıca ticaret ortakları Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Arjantin, ABD, Rusya Federasyonu, Şili, İtalya ve Japonya’dır.

Denize çıkışı bulunmayan Paraguay için nehir taşımacılığı ülke ekonomisi için önem taşımaktadır. Ülkedeki nehirler üzerinde kurulu baraj ve santraller önemli miktarda elektrik enerjisi sağlamaktadır. Paraguay, Brezilya ve Arjantin'le paylaştığı iki büyük hidroelektrik santral sayesinde temiz ve yenilenebilir enerji ihracatçısı konumuna gelmiştir.

Paraguay, Latin Amerika’nın en hızlı büyüyen ekonomilerindendir. Uluslararası ekonomi ve finans kuruluşlarının raporlarında ülkenin kamu borcunun düşük, döviz rezervlerinin uygun düzeyde, enflasyon ve işsizliğin kontrol altında olduğu, ekonomik göstergelerinin olumlu seyrettiği belirtilmiştir.