Paraguay'ın Siyasi Görünümü

Paraguay, Başkanlık sistemi ile yönetilen parlamenter bir demokrasiye sahiptir. Devlet Başkanı, devletin ve hükümetin başıdır. Başkan ve Başkan Yardımcısı beş yıllık süreyle seçilmektedir. Yasama organı, 45 üyeli Senato ile 80 üyeli Temsilciler Meclisi‘nden oluşmaktadır. Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri beş yılda bir yapılan seçimlerle belirlenmektedir. Ülke idari olarak 17 eyalet ve federal başkent Asuncion olmak üzere 18 birime bölünmüştür. Eyaletler doğrudan seçilmiş eyalet valileri ve eyalet meclislerince yönetilmektedir.

Paraguay’da 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan genel seçimler Colorado Partisinden aday gösterilen Mario Abdo ile bir önceki Devlet Başkanı Horacio Cartes tarafından desteklenen Efrain Alegre arasında geçmiş ve %48,96 oy alan Mario Abdo seçimlerden zaferle çıkmıştır.

45 üyeli Senato'da iktidardaki Colorado Partisi 17, ana muhalefetteki PLRA 13 ve muhalefetteki diğer parti Guaso Cephesi ise altı, Aziz Vatan Partisi (PPQ) üç sandalye kazanmışlardır. Geriye kalan 6 sandalye ise dört küçük parti arasında paylaşılmıştır.

Ayrıca, iktidardaki Colorado Partisi ülkedeki 17 seçim bölgesinden (Valilikler- İdari bölgeler) 13'ünde seçimleri kazanmıştır.

Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez 15 Ağustos 2018 tarihinde görevine başlamıştır.

Sonraki seçimlerin 2023’te düzenlenmesi öngörülmektedir.