No:84, 30 Mayıs 2009, Sayın Bakanımızın ABD Çalışma Ziyareti Hk. No:83, 29 Mayıs 2009, Suriye'de Serbest Bırakılan Vatandaşlarımız Hk. No:82, 29 Mayıs 2009, İran'da Camiye Yapılan Saldırı Hk. No:81, 27 Mayıs 2009, Lahor'da Meydana Gelen Terör Saldırısı Hk. No: 80, 25 Mayıs 2009, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanının Ülkemizi Ziyareti Hk. No: 79, 25 Mayıs 2009, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Gerçekleştirdiği Nükleer Deneme No:78, 25 Mayıs 2009, Pakistan'a Yapılan İnsani Yardım Hk. No:77, 24 Mayıs 2009, Sayın Bakanımızın Azerbaycan'ı Ziyareti Hk. No:76, 21 Mayıs 2009, Bağdat ve Kerkük'te Meydana Gelen İntihar Saldırıları Hk. No:75, 21 Mayıs 2009, Yunanistan'da Düzenlenen Bazı Etkinlikler Hk No:74, 20 Mayıs 2009, İKÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Sayın Bakanımızın Katılımı Hk. No:73, 20 Mayıs 2009, KKTC Dışişleri Bakanı'nın Ülkemizi Ziyareti Hk. No:72,18 Mayıs 2009, Afganistan-Pakistan Özel Temsilcileri'nden Oluşan "Destek Grubu"nun 3. Toplantısı Hk No:71,18 Mayıs 2009, 47. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı Hk. No:70,15 Mayıs 2009, Düsseldorf Başkonsolosumuz Hk. No:69,15 Mayıs 2009, Türkiye-Bulgaristan Ortak Komisyon Toplantısı Hk. No:68,15 Mayıs 2009, Orams Davası Hk. No:67,13 Mayıs 2009, AJK'ne Gözlemci Üye Olarak Katılımımız Hk. No:66, 07 Mayıs 2009, Türkiye'nin NATO Karargahlarına Sağlanacak Destek Hk. No:65, 07 Mayıs 2009, Avustralya’nın Altı Eyaletinden Biri Olan Güney Avustralya’nın Parlamentosu'nun Aldığı Karar Hk. No: 64 - 06 Mayıs 2009, Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın Ülkemizi Ziyareti Hk. No:63, 06 Mayıs 2009, Türk-Yunan Yönlendirme Komitesi'nin 14.Toplantısı Hk. No:62, 05 Mayıs 2009, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Ziyareti Hk. No:61, 04 Mayıs 2009, CTF-151'in Komutasının Ülkemiz Tarafından Devralınması Hk. No:60, 2 Mayıs 2009, Haber Düzeltme
No:68,15 Mayıs 2009, Orams Davası Hk.

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 28 Nisan tarihinde alınan Orams davasına ilişkin kararın müzakere sürecinde belirlenmiş parametrelere, kurulacak yeni Ortaklık’ın doğasına, dolayısıyla Ada’da bir yılı aşkın süredir sürdürülmekte olan müzakere sürecine aykırı olduğu hususu Bakanlığımızın 29 Nisan tarihli açıklamasında vurgulanmıştır.

Orams Kararı’nda atıfta bulunulan “Kıbrıs Cumhuriyeti” 1960 yılında kurulan Ortaklık Devleti değildir. Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Türkleri’ni veya Ada’nın tamamını temsil etmeye yetkili olmadıkları gibi, eşit siyasi statüye sahip Kıbrıs Türkleri üzerinde yetki veya egemenlikleri bulunmamaktadır. Yargı kararlarıyla “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin  Kıbrıs Türkleri’ne dayatılması çabalarının sonuç doğurmayacağı aşikardır.

Türkiye, Kıbrıs sorununa siyasi çözüm bulunması kararlılığını muhafaza etmekte, adil ve kalıcı çözümün bölgenin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına inanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye BM Genel Sekreteri’nin yerleşik BM parametreleri uyarınca yeni bir Ortaklık Devleti kurulmasını hedefleyen çabalarını desteklemeyi sürdürecektir.

Kapsamlı çözüm çerçevesinde ortaya çıkacak yeni Ortaklık Devleti siyasi eşitliği ve eşit statüyü haiz iki Kurucu Devlet’e sahip olacaktır. Kapsamlı Çözüm Anlaşması, Türkiye ve Yunanistan’ın da katılımıyla ilgili taraflar arasında imzalanacaktır.

Son olarak Orams Davası’nda görüldüğü üzere, bazı ferdi mahkeme kararlarıyla bu sürece zarar verilmeye çalışılması kabul edilemez. Çözüm BM parametreleri ve zemininde sağlanacaktır.