No:84, 30 Mayıs 2009, Sayın Bakanımızın ABD Çalışma Ziyareti Hk. No:83, 29 Mayıs 2009, Suriye'de Serbest Bırakılan Vatandaşlarımız Hk. No:82, 29 Mayıs 2009, İran'da Camiye Yapılan Saldırı Hk. No:81, 27 Mayıs 2009, Lahor'da Meydana Gelen Terör Saldırısı Hk. No: 80, 25 Mayıs 2009, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanının Ülkemizi Ziyareti Hk. No: 79, 25 Mayıs 2009, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Gerçekleştirdiği Nükleer Deneme No:78, 25 Mayıs 2009, Pakistan'a Yapılan İnsani Yardım Hk. No:77, 24 Mayıs 2009, Sayın Bakanımızın Azerbaycan'ı Ziyareti Hk. No:76, 21 Mayıs 2009, Bağdat ve Kerkük'te Meydana Gelen İntihar Saldırıları Hk. No:75, 21 Mayıs 2009, Yunanistan'da Düzenlenen Bazı Etkinlikler Hk No:74, 20 Mayıs 2009, İKÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Sayın Bakanımızın Katılımı Hk. No:73, 20 Mayıs 2009, KKTC Dışişleri Bakanı'nın Ülkemizi Ziyareti Hk. No:72,18 Mayıs 2009, Afganistan-Pakistan Özel Temsilcileri'nden Oluşan "Destek Grubu"nun 3. Toplantısı Hk No:71,18 Mayıs 2009, 47. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı Hk. No:70,15 Mayıs 2009, Düsseldorf Başkonsolosumuz Hk. No:69,15 Mayıs 2009, Türkiye-Bulgaristan Ortak Komisyon Toplantısı Hk. No:68,15 Mayıs 2009, Orams Davası Hk. No:67,13 Mayıs 2009, AJK'ne Gözlemci Üye Olarak Katılımımız Hk. No:66, 07 Mayıs 2009, Türkiye'nin NATO Karargahlarına Sağlanacak Destek Hk. No:65, 07 Mayıs 2009, Avustralya’nın Altı Eyaletinden Biri Olan Güney Avustralya’nın Parlamentosu'nun Aldığı Karar Hk. No: 64 - 06 Mayıs 2009, Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın Ülkemizi Ziyareti Hk. No:63, 06 Mayıs 2009, Türk-Yunan Yönlendirme Komitesi'nin 14.Toplantısı Hk. No:62, 05 Mayıs 2009, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Ziyareti Hk. No:61, 04 Mayıs 2009, CTF-151'in Komutasının Ülkemiz Tarafından Devralınması Hk. No:60, 2 Mayıs 2009, Haber Düzeltme
No:65, 07 Mayıs 2009, Avustralya’nın Altı Eyaletinden Biri Olan Güney Avustralya’nın Parlamentosu'nun Aldığı Karar Hk.

Avustralya’nın altı eyaletinden biri olan Güney Avustralya’nın Parlamentosu,  Alt ve Üst Kanatlarında Nisan ayında, 1915-1923 yılları arasında Ermeni, Pontus, Süryani ve Küçük Asya’daki diğer azınlıklarla ilgili olayları soykırım olarak tanımlamayı da içeren  kararlar  kabul etmiştir. Bu kararları esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.

Türk halkı asırlar boyunca Ermeni, Pontus, Süryani ve Küçük Asya’daki diğer azınlıklarla aynı topraklar üzerinde birbirlerine karşı hoşgörü ve barış içinde yaşamış olup bu halklara karşı insanlık dışı hiçbir girişimde bulunmamıştır.

Birinci Dünya Savaşı koşullarında cereyan eden ve  Türklerle Ermenilerin büyük acılar çekmesine yol açan olayların çarpıtılarak, tek taraflı bir yaklaşımla  soykırım olarak nitelendirilmesi  ileri derecede sorumsuz  bir davranıştır. Avustralyalı yerel politikacıların, kin ve nefret duygularıyla, hatta ırkçı bir anlayışla tarihi gerçekleri tahrif ederek insanları kandırma yeteneğine erişmiş propaganda uzmanı Ermeni ve Rum lobilerinin baskısına boyun eğdiği üzüntüyle müşahade edilmiştir.

Tarihi olaylar hakkında en sağlıklı kararın tarihçiler tarafından verilebileceği gerçeğinden hareketle Türkiye, Ermenistan’a,  Türk, Ermeni ve üçüncü ülke tarihçilerinin katılımıyla bilimsel ve nesnel çalışmalar gerçekleştirecek bir “Ortak Tarih Komisyonu” oluşturulmasını önermiştir.

Güney Avustralya’nın eyalet parlamentosunun,  ortak tarih komisyonu önerimizi desteklemek yerine, 1915 olayları hakkında tahrif edilmiş bilgilere dayalı  bir karar alması  Türk halkını  üzmüştür. Sözkonusu Eyalet Parlamentosu’nun bu davranışı,  Türk ve Avustralya halkları arasında Çanakkale Kara Savaşları sonrasında gelişen derin dostluk duyguları ile de çelişmektedir.

Türkiye-Avustralya  ikili ilişkilerinin ruhuna aykırı olan bu tutum ülkemizde büyük hayal kırıklığı yaratmıştır.