No:84, 30 Mayıs 2009, Sayın Bakanımızın ABD Çalışma Ziyareti Hk. No:83, 29 Mayıs 2009, Suriye'de Serbest Bırakılan Vatandaşlarımız Hk. No:82, 29 Mayıs 2009, İran'da Camiye Yapılan Saldırı Hk. No:81, 27 Mayıs 2009, Lahor'da Meydana Gelen Terör Saldırısı Hk. No: 80, 25 Mayıs 2009, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanının Ülkemizi Ziyareti Hk. No: 79, 25 Mayıs 2009, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Gerçekleştirdiği Nükleer Deneme No:78, 25 Mayıs 2009, Pakistan'a Yapılan İnsani Yardım Hk. No:77, 24 Mayıs 2009, Sayın Bakanımızın Azerbaycan'ı Ziyareti Hk. No:76, 21 Mayıs 2009, Bağdat ve Kerkük'te Meydana Gelen İntihar Saldırıları Hk. No:75, 21 Mayıs 2009, Yunanistan'da Düzenlenen Bazı Etkinlikler Hk No:74, 20 Mayıs 2009, İKÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Sayın Bakanımızın Katılımı Hk. No:73, 20 Mayıs 2009, KKTC Dışişleri Bakanı'nın Ülkemizi Ziyareti Hk. No:72,18 Mayıs 2009, Afganistan-Pakistan Özel Temsilcileri'nden Oluşan "Destek Grubu"nun 3. Toplantısı Hk No:71,18 Mayıs 2009, 47. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı Hk. No:70,15 Mayıs 2009, Düsseldorf Başkonsolosumuz Hk. No:69,15 Mayıs 2009, Türkiye-Bulgaristan Ortak Komisyon Toplantısı Hk. No:68,15 Mayıs 2009, Orams Davası Hk. No:67,13 Mayıs 2009, AJK'ne Gözlemci Üye Olarak Katılımımız Hk. No:66, 07 Mayıs 2009, Türkiye'nin NATO Karargahlarına Sağlanacak Destek Hk. No:65, 07 Mayıs 2009, Avustralya’nın Altı Eyaletinden Biri Olan Güney Avustralya’nın Parlamentosu'nun Aldığı Karar Hk. No: 64 - 06 Mayıs 2009, Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın Ülkemizi Ziyareti Hk. No:63, 06 Mayıs 2009, Türk-Yunan Yönlendirme Komitesi'nin 14.Toplantısı Hk. No:62, 05 Mayıs 2009, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Ziyareti Hk. No:61, 04 Mayıs 2009, CTF-151'in Komutasının Ülkemiz Tarafından Devralınması Hk. No:60, 2 Mayıs 2009, Haber Düzeltme
No:61, 04 Mayıs 2009, CTF-151'in Komutasının Ülkemiz Tarafından Devralınması Hk.

Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki deniz haydutluğu/korsanlık eylemleri ciddi bir uluslararası güvenlik meselesi olarak uluslararası gündemin ön sıralarında yer almaya devam etmektedir. Sadece can ve mal emniyetini tehdit etmekle kalmayıp, uluslararası ticareti ve deniz taşımacılığını da aksatan bu yasadışı eylemler ülkemizi de etkilemiştir.

Bilindiği üzere, “Yasa Neslihan”, “Karagöl” ve “Bosphorus Prodigy” adlı Türkiye irtibatlı üç gemi de ahiren kaçırılmış, bunlar müteakiben serbest bırakılmıştır. Hâlihazırda deniz haydutlarınca alıkonulan başka ülkelere ait 17 gemi bulunmaktadır.

Deniz haydutluğu/korsanlık ve silahlı soygun ile mücadelede uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine özel bir önem atfeden ülkemiz, bu alandaki çabaları desteklemiş, uluslararası kuruluşlar bünyesinde yürütülen çalışmaları aktif olarak izlemiş ve katkıda bulunmuştur. Bu yaklaşımla ülkemiz, BM Güvenlik Konseyi’nin 1851 sayılı kararı çerçevesinde oluşturulan “Temas Grubu”na da kurucu üye olarak katılmıştır.

Hükümetimiz, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması, ulusal çıkarlarımızın korunması ve bu bağlamda uluslararası ticari faaliyetlerimizin güvence altına alınması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yetki talebinde bulunmuş, bu çerçevede, 10 Şubat 2009 tarihinde kabul edilen Hükümet Tezkeresini takiben, TCG Giresun (F-491) fırkateynimiz münhasıran deniz haydutluğu/korsanlık eylemleriyle mücadele maksadıyla ABD öncülüğünde tesis edilen ve CTF-151 olarak adlandırılan çok-uluslu Birleşik Görev Gücü bünyesinde Aden Körfezinde konuşlandırılmıştır. CTF-151 tarafından icra edilen harekâta halihazırda Türkiye, ABD, Singapur ve Kore Cumhuriyetinden terfik edilen 6 gemi destek sağlamaktadır.

Birleşik Görev Gücü’nün komutasının 15 Ağustos 2009 tarihine kadar ülkemiz tarafından icra edilmesi kararlaştırılmış olup, komutanın Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen Tuğamiral Caner Bener’e devir teslimi 3 Mayıs 2009 günü Manama/Bahreyn’de Birleşik Deniz Kuvvetleri karargâhında düzenlenen törenle gerçekleştirilmiştir. Böylelikle ülkemiz NATO dışında ilk defa denizde çok-uluslu bir koalisyon gücünün komutanlığını üstlenmiş olmaktadır.