No: 168, 28 Temmuz 2010, Yunanistan ile Vize Muafiyeti Hk. No: 167, 27 Temmuz 2010, Rusya ile Vize Muafiyeti Hk. No: 166, 27 Temmuz 2010, Alman Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Guido Westerwelle'nin Ülkemizi Ziyareti Hk. No: 165, 25 Temmuz 2010, Sayın Bakanımızın Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları ile Görüşmesi Hk. No: 164, 23 Temmuz 2010, Vietnam Ziyareti ASEAN Toplantısı Hk. No: 163, 22 Temmuz 2010, Uluslararası Adalet Divanı'nın Kosova'nın Bağımsızlığının Hukuka Uygun Olduğunu Karara Bağlaması Hk. No: 162, 18 Temmuz 2010, Uluslararası Kabil Konferansı Hk. No: 161, 16 Temmuz 2010, İran'da Meydana Gelen İntihar Saldırıları Hk. No:160, 16 Temmuz 2010, Büyükelçi Hüseyin Diriöz'ün NATO Genel Sekreter Yardımcılığı Görevine Seçilmesi Hk. No:159, 16 Temmuz 2010, Yunanistan-Türkiye İstikşafi Temasları Hk. No:158, 15 Temmuz 2010, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Gayriresmi Bakanlar Toplantısı Hk. No:157, 14 Temmuz 2010, Portekiz ve Türkiye Arasında Vizelerin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma Hk. No:156, 13 Temmuz 2010, Sn. Bakanımızın Portekiz'i Ziyareti Hk. No:155, 12 Temmuz 2010, Türkiye-AB Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı Hk. No:154, 09 Temmuz 2010, Pakistan'da Meydana Gelen İntihar Saldırısı Hk. No:153, 09 Temmuz 2010, AİÖK Raporunun Açıklanması Hk. No:152, 07 Temmuz 2010, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun İngiltere'yi Ziyareti Hk. No:151, 07 Temmuz 2010, Bosna-Hersek'de Meydana Gelen Sel Felaketi Hk. No:150, 02 Temmuz 2010, Kunduz'da Meydana Gelen Saldırı Hk. No: 149, 02 Temmuz 2010, Pakistan'da Meydana Gelen Terör Saldırıları Hk. No: 148, 01 Temmuz 2010, TCG Çeşme - Hidrografik Ölçümleme Çalışmaları Hk. No: 147, 01 Temmuz 2010, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Kırgızistan'ı Ziyareti Hk. No: 146, 01 Temmuz 2010, Hindistan'da Meydana Gelen Terörist Saldırı Hk.
No: 164, 23 Temmuz 2010, Vietnam Ziyareti ASEAN Toplantısı Hk.

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de düzenlenmekte olan ASEAN 43. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Dostluk ve İşbirliği Andlaşması’na (ASEAN/TAC) Katılım Belgemizi bugün imzalamıştır.

1967 yılında kurulan ve günümüzde 10 ülkeden oluşan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bölgenin en önemli ve köklü örgütlerinden biridir. ASEAN Bölgesi, 4,5 milyon kilometrekareye yayılan bir alanda, 580 milyonu aşan bir nüfusu barındırmaktadır.

1976 yılındaki I. ASEAN Zirvesi’nde kabul edilen ASEAN Dostluk ve İşbirliği Andlaşması, Örgüt’ün temel belgesi ve 3. ülkelerle kurduğu diyalog/işbirliği mekanizmalarının ilk aşamasıdır. Andlaşma’yı bugüne kadar, ASEAN üyeleri dışında aralarında ABD, Avustralya, Bangladeş, ÇHC, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Pakistan, RF ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu bazı ülkeler imzalamıştır.

Türkiye, Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerine Açılım Politikasının bir parçası olarak, bölgesinde etkin bir örgüt olan ASEAN ile kurumsal ilişkilerini geliştirme kararı almış, bu çerçevede, 1999 yılından itibaren çalışmalar başlatılmıştır. Son olarak, ASEAN/TAC’a taraf olma niyetimiz 2008 Eylül ayında ASEAN Dönem Başkanı Tayland Dışişleri Bakanı’na bir mektupla iletilmiş ve ASEAN üyesi ülkelerin tamamı ASEAN/TAC’a taraf olmamıza yazılı onaylarını ahiren vermişlerdir. Andlaşma’ya taraf olunması, 1999 yılında başlayarak, 2008 yılından bu yana hız kazanan çabaların sonuç vermesi ve Türkiye’nin Doğu Asya-Pasifik Açılımı sürecinde tarihi bir adım atılması anlamına gelmektedir. Böylece ülkemiz, ASEAN ile ilk defa kurumsal bir ilişki tesis etmiş olmakta ve bölgeyle olan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini daha da derinleştirme fırsatı yakalamaktadır.

Toplantı sırasında ayrıca, Cakarta Büyükelçimizin ASEAN Genel Sekreteri’ne güven mektubunu sunmasıyla, ilk kez olmak üzere, ASEAN nezdinde akreditasyon gerçekleştirilmiş olacaktır. Böylece, ASEAN ile kurumsal ilişki kurulmasının diğer bir ayağı da tamamlanacaktır.

Dışişleri Bakanımız Sayın Davutoğlu toplantı marjında ayrıca, ASEAN üyesi ve ASEAN/TAC’a taraf diğer ülkelerden mevkidaşlarıyla da ikili temaslarda bulunacaktır.