No: 168, 28 Temmuz 2010, Yunanistan ile Vize Muafiyeti Hk. No: 167, 27 Temmuz 2010, Rusya ile Vize Muafiyeti Hk. No: 166, 27 Temmuz 2010, Alman Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Guido Westerwelle'nin Ülkemizi Ziyareti Hk. No: 165, 25 Temmuz 2010, Sayın Bakanımızın Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları ile Görüşmesi Hk. No: 164, 23 Temmuz 2010, Vietnam Ziyareti ASEAN Toplantısı Hk. No: 163, 22 Temmuz 2010, Uluslararası Adalet Divanı'nın Kosova'nın Bağımsızlığının Hukuka Uygun Olduğunu Karara Bağlaması Hk. No: 162, 18 Temmuz 2010, Uluslararası Kabil Konferansı Hk. No: 161, 16 Temmuz 2010, İran'da Meydana Gelen İntihar Saldırıları Hk. No:160, 16 Temmuz 2010, Büyükelçi Hüseyin Diriöz'ün NATO Genel Sekreter Yardımcılığı Görevine Seçilmesi Hk. No:159, 16 Temmuz 2010, Yunanistan-Türkiye İstikşafi Temasları Hk. No:158, 15 Temmuz 2010, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Gayriresmi Bakanlar Toplantısı Hk. No:157, 14 Temmuz 2010, Portekiz ve Türkiye Arasında Vizelerin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma Hk. No:156, 13 Temmuz 2010, Sn. Bakanımızın Portekiz'i Ziyareti Hk. No:155, 12 Temmuz 2010, Türkiye-AB Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı Hk. No:154, 09 Temmuz 2010, Pakistan'da Meydana Gelen İntihar Saldırısı Hk. No:153, 09 Temmuz 2010, AİÖK Raporunun Açıklanması Hk. No:152, 07 Temmuz 2010, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun İngiltere'yi Ziyareti Hk. No:151, 07 Temmuz 2010, Bosna-Hersek'de Meydana Gelen Sel Felaketi Hk. No:150, 02 Temmuz 2010, Kunduz'da Meydana Gelen Saldırı Hk. No: 149, 02 Temmuz 2010, Pakistan'da Meydana Gelen Terör Saldırıları Hk. No: 148, 01 Temmuz 2010, TCG Çeşme - Hidrografik Ölçümleme Çalışmaları Hk. No: 147, 01 Temmuz 2010, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Kırgızistan'ı Ziyareti Hk. No: 146, 01 Temmuz 2010, Hindistan'da Meydana Gelen Terörist Saldırı Hk.
No: 162, 18 Temmuz 2010, Uluslararası Kabil Konferansı Hk.

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, uluslararası toplumu Afganistan’da bir araya getirecek Kabil Konferansına katılmak ve Cevizcan İl İmar Ekibimizi hizmete açmak üzere 19-21 Temmuz 2010 tarihlerinde Afganistan’a bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Bu yıl içinde, evsahipliğimizde tertiplenen Türkiye, Afganistan ve Pakistan Üçlü Eğitim Bakanları Toplantısı, bilahare üç ülke Cumhurbaşkanlarının katılımıyla gerçekleşen Dördüncü Üçlü Zirve, Zirve marjında düzenlenen Türkiye, Afganistan, Pakistan İstihbarat Müsteşarları ve Genelkurmay Harekat Başkanları toplantıları, Asya’nın Kalbi’nde Dostluk ve İşbirliği için İstanbul Zirvesi ve Londra’da düzenlenen Afganistan Hakkında Uluslararası Konferansı ile evsahipliği yaptığımız NATO Savunma Bakanları Gayrıresmi Toplantısını içeren bir dizi uluslararası toplantı Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik gayretlere belirli bir ivme kazandırmıştır. Bu toplantıların ardından bu keza Afganistan’da düzenlenecek olan Kabil Konferansının, bir dönüm noktası teşkil etmesi beklenmektedir.

Konferansta Afganistan Hükümeti, kademeli şekilde tam sorumluluk üstlenilmesine ve toplumsal barışın sağlanmasına yönelik planlarını açıklayacaktır. Kabil Konferansında, bu planların Afganistan makamlarının liderliğinde ve Afganistan’ın komşularının da dahil olduğu uluslararası toplumun desteğiyle uygulanması hususundaki mutabakatın güçlü bir şekilde yinelenmesi hedeflenmektedir.

Başından bu yana Afganların, milli birlik ve beraberliği güçlendirerek, uluslararası toplumun da desteğiyle, barış, istikrar ve refaha kavuşmalarının sağlanması yönünde gayret gösteren Türkiye, Kabil Konferansının ilerisi açısından bir referans noktası teşkil edecek şekilde başarılı olması için çaba harcamaktadır.

Sayın Bakanımız Afganistan’ı ziyareti sırasında Kuzey Afganistan’da Cevizcan ve Sarıpul vilayetlerinden sorumlu olacak şekilde görev yapacak olan Cevizcan İl İmar Ekibi’nin geçici binasında faaliyetlerini de başlatacaktır.

Vardak vilayetinde Kasım 2006’dan bu yana faaliyet göstermekte olan Vardak İl İmar Ekibimizin şimdiye kadar sergilediği ve gerek Afgan makamlarının gerek halkının takdirini kazanan başarılı çalışmaları ışığında, Cevizcan İl İmar Ekibi ülkemizin Afganistan’da kalkınma, iyi yönetişim ve kapasite oluşumunun desteklenmesine yönelik katkılarının daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yardımcı olacaktır. İl İmar Ekiplerimizin temel amacı yerel düzeyde Afganlara kalkınma ve kapasite oluşumu desteği sağlamaktır.

Cevizcan İl İmar Ekibimizin Sayın Bakanımız tarafından Kabil Konferansı sırasında açılacak olması, Konferansın hedefleri ve ülkemizin görünür somut katkıları ışığında düşünüldüğünde ayrıca önem taşımaktadır.