No: 168, 28 Temmuz 2010, Yunanistan ile Vize Muafiyeti Hk. No: 167, 27 Temmuz 2010, Rusya ile Vize Muafiyeti Hk. No: 166, 27 Temmuz 2010, Alman Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Guido Westerwelle'nin Ülkemizi Ziyareti Hk. No: 165, 25 Temmuz 2010, Sayın Bakanımızın Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları ile Görüşmesi Hk. No: 164, 23 Temmuz 2010, Vietnam Ziyareti ASEAN Toplantısı Hk. No: 163, 22 Temmuz 2010, Uluslararası Adalet Divanı'nın Kosova'nın Bağımsızlığının Hukuka Uygun Olduğunu Karara Bağlaması Hk. No: 162, 18 Temmuz 2010, Uluslararası Kabil Konferansı Hk. No: 161, 16 Temmuz 2010, İran'da Meydana Gelen İntihar Saldırıları Hk. No:160, 16 Temmuz 2010, Büyükelçi Hüseyin Diriöz'ün NATO Genel Sekreter Yardımcılığı Görevine Seçilmesi Hk. No:159, 16 Temmuz 2010, Yunanistan-Türkiye İstikşafi Temasları Hk. No:158, 15 Temmuz 2010, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Gayriresmi Bakanlar Toplantısı Hk. No:157, 14 Temmuz 2010, Portekiz ve Türkiye Arasında Vizelerin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma Hk. No:156, 13 Temmuz 2010, Sn. Bakanımızın Portekiz'i Ziyareti Hk. No:155, 12 Temmuz 2010, Türkiye-AB Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı Hk. No:154, 09 Temmuz 2010, Pakistan'da Meydana Gelen İntihar Saldırısı Hk. No:153, 09 Temmuz 2010, AİÖK Raporunun Açıklanması Hk. No:152, 07 Temmuz 2010, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun İngiltere'yi Ziyareti Hk. No:151, 07 Temmuz 2010, Bosna-Hersek'de Meydana Gelen Sel Felaketi Hk. No:150, 02 Temmuz 2010, Kunduz'da Meydana Gelen Saldırı Hk. No: 149, 02 Temmuz 2010, Pakistan'da Meydana Gelen Terör Saldırıları Hk. No: 148, 01 Temmuz 2010, TCG Çeşme - Hidrografik Ölçümleme Çalışmaları Hk. No: 147, 01 Temmuz 2010, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Kırgızistan'ı Ziyareti Hk. No: 146, 01 Temmuz 2010, Hindistan'da Meydana Gelen Terörist Saldırı Hk.
No: 163, 22 Temmuz 2010, Uluslararası Adalet Divanı'nın Kosova'nın Bağımsızlığının Hukuka Uygun Olduğunu Karara Bağlaması Hk.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 1 Aralık 2009’da başlayan dava süreci neticesinde bir süredir beklenmekte olan istişari görüşünü 22 Temmuz 2010 tarihinde açıklamış ve Kosova’nın bağımsızlığının uluslararası hukuka uygun olduğunu karara bağlamış bulunmaktadır.

Balkanlarda kalıcı barış ve istikrarın tesisi ile bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi bakımından sözkonusu görüşün yeni bir fırsat penceresi olarak mütalaa edilmesi şüphesiz bölgenin yararına olacaktır.

Türkiye, Kosova’yı tanıyan ilk ülkeler arasındadır. Kosova’nın toprak bütünlüğünün ve demokratik değerler üzerine inşa edilmiş siyasi ve toplumsal yapısının muhafazası Balkanlar için büyük önem taşımaktadır. Esasen, bölgenin Avrupa ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla entegrasyonunun temel hedef olarak belirlenmiş olması bu bağlamda sağlam bir zemin teşkil etmektedir.

Avrupa bütünleşmesi perspektifinin, bölge ülkelerinin tamamı tarafından paylaşılmakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bölgenin ortak geleceğini şekillendirecek olan bu vizyon, mevcut sorunların uzlaşma kültürü çerçevesinde çözüme kavuşturulması ve Balkanların barış, istikrar ve refah alanına dönüştürülmesi için gerekli imkanı sunmaktadır. Beklentimiz, sözkonusu UAD görüşünün Kosova ve Sırbistan arasında olumlu ve yapıcı bir diyalogun geliştirilmesine matuf gayretlere ivme kazandırmasıdır. Türkiye olarak, bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermeye hazırız.