Namibya’nın Siyasi Görünümü

BM’nin öncülüğünde, uluslararası camianın desteği ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nin “Apartheid” rejimine karşı 21 Mart 1990 tarihinde bağımsızlığına kavuşan Namibya, zengin doğal kaynakları, demokratik yapısı, yüksek turizm potansiyeli, barışçıl iç ve dış politikasıyla bölgesinde süratle gelişmeye aday, istikrarlı ülkelerdendir.

Namibya Başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. 27 Kasım 2019’da Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Dr. Hage G. Geingob, seçimi kazanarak yeniden iktidara gelmiştir. Müteakip seçimlerin, 2024 yılında düzenlenmesi öngörülmektedir.

Sanayileşme odaklı ve sürdürülebilir kalkınma programlarını, bölgesel bütünleşme hedefine yönelik ülke çapında başlattığı kara ve demiryolu projeleriyle birleştiren Namibya, havalimanı ve liman genişletme projelerini de ekleyerek, bölgesinde özellikle denize kıyısı olmayan ve son derece iyi ilişkilere sahip olduğu Botsvana, Zambiya, Zimbabwe gibi ülkelerin dünya pazarlarına açılması bakımından bir ticaret merkezi haline gelmeyi amaçlamaktadır.

Namibya’nın, BM içinde aktif rol oynamaya özen gösterdiği ve BM reformu kapsamında, BM Güvenlik Konseyi’ndeki adaletsizliklerin giderilmesi taleplerini gündemde tuttuğu gözlemlenmektedir.