Namibya’nın Ekonomisi

Namibya kişi başına düşen yaklaşık 6.000 ABD Doları ile Dünya Bankası’nın gelir sınıflandırmasında üst-orta ülkeleri arasında yer almaktadır. 2,49 milyon gibi çok düşük bir nüfusa oranla zengin sayılabilecek kaynaklara sahiptir. Buna rağmen dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerden biri olarak anılmaktadır.

Tarım ve hayvancılık, balıkçılık, gıda işleme, madencilik, cevher ve elmas işleme Namibya’daki en temel ekonomik faaliyetlerdir.

Nüfusun büyük bir çoğunluğu yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak tarımsal faaliyetlerle sürdürmektedir.

Ülke madenler bakımından oldukça zengindir. En çok elmas, uranyum, altın, çinko, kurşun ve manganez çıkarılmaktadır. Uranyum üretiminde dünyada altıncı sıradadır. Yine dünyada en kaliteli elmas çıkarılan ülkelerden biridir.

İmalat sanayi başta et, balık, sebze ve meyve işleme olmak üzere gıda işleme; cevherden ergitme yöntemiyle bakır ve çinko üretimi ve elmas işleme sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.

Lojistik, turizm, imalat ve tarım sektörleri stratejik sektörler olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu sektörlere yapılacak yatırımlarda artışlar görülebilir.

Ülke, ekonomik hayatı olumsuz yönde etkileyen, mevcut potansiyelin değerlendirilememesine sebep olan yapısal sorunlarla yüzyüzedir. Üretimde verimlilik düşüktür. Finansman araçlarına erişimde zorluklar yaşanmaktadır.