Ülke Künyesi

Mısır Arap Cumhuriyeti

Başkent

Kahire

Nüfus

104 milyon (Ekim 2022)

Yüzölçümü

1.001.450 km2

Konuşulan Diller

Arapça

Para Birimi

Mısır Lirası (EGP)

GSYH

423.15 milyar Dolar (Ekim 2022)

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

Arap Afrika Kalkınma Bankası (ABEDA), Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu (AFESD), Arap Para Fonu (AMF), Afrika Birliği (AU), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC) (gözlemci), Arap Ülkeleri Ekonomik Anlaşmalar Konseyi (CAEU), Silahsızlanma Konferansı (CD), Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA), Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA), Gelişen Sekiz Ülke (D-8), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO),G-15, G-24, G-77, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi (ICRM), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRCS), Uluslararası Hidrografi Teşkilatı (IHO), Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO), Uluslararası Mobil Uydu Teşkilatı (IMSO), Interpol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Göç Teşkilatı (IOM), Parlamentolararası Birlik (IPU), Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO), Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Teşkilatı (ITSO), Uluslararası Telekomünikasyon Teşkilatı (ITU), Arap Ligi (LAS), Çoktaraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MIGA), BM Kongo İstikrar Misyonu (MONUSCO), Bağlantısızlar Hareketi (NAM), Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri (OAPEC), Amerikan Devletleri Teşkilatı (OAS) (gözlemci), İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC), Fransızca Konuşan Ülkeler Teşkilatı (OIF), Daimi Hakemlik Mahkemesi (PCA), Birleşmiş Milletler (UN), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Endüstriyel Gelişme Teşkilatı (UNIDO), Bosna Hersek BM Misyonu (UNMIBH), BM Fildişi Sahilleri Operasyonu (UNOCI), BM Filistinli Mülteciler Yardım Ajansı (UNRWA), BM Turizm Teşkilatı (UNWTO), Dünya Posta Birliği (UPU), Dünya Gümrük Teşkilatı (WCO), Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO), Dünya Ticaret Teşkilatı (WTO)