Ülke Künyesi

Mısır Arap Cumhuriyeti

Başkent

Kahire

Nüfus

94,7 milyon

Yüzölçümü      

1.001.450 km2

Konuşulan Diller

Arapça

Para Birimi

Mısır Lirası (EGP)

GSYH

256 milyar ABD Doları (2017)

Etnik Yapı

Araplar, Berberler, Bedeviler ve Nubyalılardan oluşan nüfusun %90’ı Müslüman, % 10’ı Hıristiyandır (Kıpti).

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar

Arap Afrika Kalkınma Bankası (ABEDA), Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu (AFESD), Arap Para Fonu (AMF), Afrika Birliği (AU), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC) (gözlemci), Arap Ülkeleri Ekonomik Anlaşmalar Konseyi (CAEU), Silahsızlanma Konferansı (CD), Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA), Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA), Gelişen Sekiz Ülke (D-8), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),G-15, G-24, G-77, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi (ICRM), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRCS), Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Mobil Uydu Örgütü (IMSO), Interpol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Parlamentolararası Birlik (IPU), Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO), Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü (ITSO), Uluslararası Telekomünikasyon Örgütü (ITU), Arap Ligi (LAS), Çoktaraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MIGA), BM Kongo İstikrar Misyonu (MONUSCO), Bağlantısızlar Hareketi (NAM), Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri (OAPEC), Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) (gözlemci), İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC), Fransızca Konuşan Ülkeler Örgütü (OIF), Daimi Hakemlik Mahkemesi (PCA), Birleşmiş Milletler (UN), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Endüstriyel Gelişme Örgütü (UNIDO), Bosna Hersek BM Misyonu (UNMIBH), BM Fildişi Sahilleri Operasyonu (UNOCI), BM Filistinli Mülteciler Yardım Ajansı (UNRWA), BM Turizm Örgütü (UNWTO), Dünya Posta Birliği (UPU), Dünya Gümrük Örgütü (WCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO)