Mısır’ın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi (2022)

Yıl

GSYİH (Milyar $)

Büyüme Oranı (%)

Kişi Başı Gelir ($)

Enflasyon Oranı (%)

İhracat (Milyar $)

İthalat (Milyar $)

2011

242,9

1,8

3059

10,1

27,9

56,5

2012

273,3

2,2

3386

7,1

25,1

59,8

2013

270,8

3,3

3091,4

11,7

28,8

66,7

2014

300,9

2,9

3358,4

10,1

26,8

71,3

2015

316,8

4,4

3462,4

11,1

22

74,4

2016

268,9

4,3

2872,9

23,3

22,5

58

2017

256

4,5

2617,6

21,3

31,9

55,8

2018

242,8

5,3

2503

14,4

25,8*

63,1*

2019

303,2

5,6

3003

9,6

24,5

62,8

2020

361,8

3,6

3607

5,1

22,8

51,8

2021

423,1

3,3

4140

4,5

45,2

83,5

2022

471,36

4,4

4500

13,1

70,8

103,1

Başlıca ticaret ortakları: Suudi Arabistan, Çin, ABD, İtalya, Almanya, Körfez Ülkeleri

Başlıca ihracat kalemleri: Mineral yakıtlar, ham pamuk, altın, ham petrol, azotlu gübreler ve narenciye

Başlıca ithalat kalemleri: Mineral yakıtlar, tahıllar, makineler, elektrikli-elektronik aletler, ilaç ve rafine petrol

Kaynak: T.C. Kahire Büyükelçiliği, IMF, Mısır Merkez Bankası, Statista

İkili Ticaretimiz (milyon ABD Doları) (enerji hariç, kaynak: TÜİK)

Yıllar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

İhracat

3.442

3.249

2.832

2.547

3.214

3.508

3.136

4.513

4.135

İthalat

1.535

1.313

1.445

2.013

2.168

1.903

1.722

2.211

2.267

Hacim

4.977

4.562

4.277

4.560

5.382

5.411

4.858

6.724

6.402

Denge

1.907

1.936

1.387

534

1.046

1.605

1.414

2.302

1.868

Başlıca ihraç ürünlerimiz: Motorlu kara taşıtları (%90 1600 cc motor altı binek araçlar); demir-çelik ürünleri (%60 sac, %20 inşaatlarda kullanılan profiller); makineler ve elektrikli makineler (%21 buzdolabı, %12 valfler, kalanı ise fasıl altındaki çeşitli sanayi ürünleri); petrol türevi yakıtlar (%96 petrol bitümenli mineral yakıt, denizcilik yakıtı, 95 oktan kurşunsuz benzin) ve plastikler ve mamulleri (ağırlıklı olarak plastik yarı mamul).

Başlıca ithal ürünlerimiz: Plastik ve plastikten çeşitli mamuller (plastik hammaddesi, polipropilen, polietilen ve PVC); gübre sanayinin girdilerinden olan azot ve azottan gübreler (azot ve gübrenin kendisi); petrolden üretilen sanayi yağları; elektrikli makine ve cihaz aksam parçaları (%67’si anten gibi alıcı-verici cihazlar ile %27’si izole edilmiş teller); sentetik ipliklerden kumaş (%81’i hazır giyimde kullanılan kumaşlar)

Ülkemize gelen Mısırlı ziyaretçi sayısı : 192.437 (2022)

İkili İşbirliği Mekanizmaları

- Türkiye-Mısır Ortak Komitesi: Ortak Komite’nin son olarak 4. Toplantısı, 5-6 Mart 2012 tarihlerinde düzenlenmiştir.

- Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması (YDTİM): Ülkemiz ile Mısır arasında Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması’nın tek toplantısı 16 Kasım 2012 tarihinde yapılmıştır.

-Türk-Mısır İş Forumu: Türk-Mısır İş Forumu’nun son toplantısı, 30 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

- İş Konseyi: Türk-Mısır İş Konseyi’nin son toplantısı 10 Mayıs 2013 tarihinde Kahire’de düzenlenmiştir.