Mısır’ın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi

Yıl

GSYİH (Milyar $)

Büyüme Oranı (%)

Kişi Başı Gelir ($)

Enflasyon Oranı (%)

İhracat (Milyar $)

İthalat (Milyar $)

2011

242,9

1,8

3059

10,1

27,9

56,5

2012

273,3

2,2

3386

7,1

25,1

59,8

2013

270,8

3,3

3091,4

11,7

28,8

66,7

2014

300,9

2,9

3358,4

10,1

26,8

71,3

2015

316,8

4,4

3462,4

11,1

22

74,4

2016

268,9

4,3

2872,9

23,3

22,5

58

2017

256

4,5

2617,6

21,3

31,9

55,8

2018

242,8

5,3

2503

13

25,8*

63,1*

Başlıca ticaret ortakları: Çin, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, ABD.
Başlıca ihracat kalemleri: Mineral yakıtlar, inci ve değerli taşlar, elektrikli-elektronik aletler, plastik ve mamulleri.
Başlıca ithalat kalemleri: Mineral yakıtlar, makineler, elektrikli-elektronik aletler, tahıllar

* 2017-18 mali yılı verileridir.

İkili Ticaretimiz (milyon ABD Doları) (enerji hariç, kaynak: TÜİK)

Yıllar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

İhracat

3.298

3.125

2.733

2.360

3.055

3.319

İthalat

1.434

1.216

1.443

1.997

2.190

1.812

Hacim

4.732

4.341

4.177

4.357

5.245

5.131

Denge

1.863

1.909

1.290

363

865

1.506

Başlıca ihraç ürünlerimiz: ham petrol türevi ürünler, tekstil elyafı ve mamulleri, demir ve çelik ürünleri, çeşitli metal ürünler ve kara ulaşım araçları

Başlıca ithal ürünlerimiz: plastik ve mamulleri, gübreler, tekstil elyafı ve mamulleri, ham petrol türevi ürünler ve organik kimyasal ürünler

Ülkemize gelen Mısırlı ziyaretçi sayısı : 100.971 (2017)

İkili İşbirliği Mekanizmaları

- Ortak Komite: Ortak Komite’nin son olarak 4. Toplantısı, 5-6 Mart 2012 tarihlerinde düzenlenmiştir.

- Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması (YDTİM): Ülkemiz ile Mısır arasında Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması’nın şuana kadarki tek toplantısı 16 Kasım 2012 tarihinde yapılmıştır.

-Türk-Mısır İş Forumu: Türk-Mısır İş Forumu’nun son toplantısı, 30 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

- İş Konseyi: Türk-Mısır İş Konseyi’nin son toplantısı 10 Mayıs 2013 tarihinde Kahire’de düzenlenmiştir.