Komorlar Birliği'nin Siyasi Görünümü

Komorlar Birliği, üç adadan (Büyük Komor, Anjuan ve Moheli) oluşmaktadır.

Ülkede bağımsızlık tarihinden günümüze kadar geçen süre içinde 20’den fazla darbe girişimi yaşanmıştır.

Komorlar Birliği’nde 2008’de yapılan çok uluslu askeri müdahalenin ardından, 2009’da ülkenin idari sisteminde değişiklik yapılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi halkoyuna sunulmuş ve Cumhurbaşkanlığının her seçimde üç ada arasında sırayla el değiştirmesini öngören bir sistem benimsenmiştir.

7 Kasım ve 26 Aralık 2010 tarihlerinde iki turlu olarak yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Dr. Ikililou Dhoinine, ülkenin Moheli adasından çıkan ilk Cumhurbaşkanı olmuş ve 26 Mayıs 2011’de görevi selefi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi’den devralmıştır. İlk turu 21 Şubat 2016, ikinci turu 10 Nisan 2016 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkan Assoumani Azali Komorlar Birliği’nin yeni Cumhurbaşkanı olmuştur.

Bağımsızlıktan bu yana geçen sürede sosyo-ekonomik kalkınmasının ele alınması, başarılı ve başarısız yönlerinin tahlil edilmesi ve Ada’nın gelişmekte olan ülkeler seviyesine çıkabilmesini teminen 15 Eylül 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla ülkede ‘‘Ulusal Toplantılar’’ düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Komorlar Birliği’nde 30 Temmuz 2018 tarihinde Anayasa değişikliğine ilişkin olarak bir referandum gerçekleştirilmiştir. Katılım oranının % 63 olduğu referandumda sandıktan % 92 oranında “evet” oyu çıkmıştır.

Söz konusu değişiklikten önce kabine, 3 Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 7 Bakan ve 4 Devlet Sekreteri'nden oluşmaktayken, referandum ile kabul edilen yeni Anayasa'nın yürürlüğe girmesini müteakiben kurulan söz konusu yeni hükümette Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı görevi kaldırılmış, Bakanlık sayısı 12'ye çıkarılmış, Devlet Sekreteri sayısı ise 3'e indirilmiştir.

Komorlar Birliği’nde Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Assoumani Azali, 26 Mayıs 2019 tarihinde göreve başlamasının ardından 13 Haziran 2019 tarihinde yeni hükümet listesini açıklamıştır.

Fransa ile devam eden Mayotte adası sorunu, Komorlar Birliği’nin toprak bütünlüğünü ilgilendiren önemli bir meseleyi teşkil etmektedir. 1974 yılında düzenlenen referandumda üç ada (Büyük Komor, Anjuan, Moheli) bağımsızlıktan yana oy kullanırken, coğrafi olarak Komor Adaları’nın bir parçası olan Mayotte Fransa’ya bağlı kalmayı tercih etmiştir. BM kapsamında Mayotte konusunda 1995 yılına kadar çeşitli kararlar alınmış, ancak anılan tarihten itibaren Mayotte konusu BM gündemine gelmemiştir. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yeni bir oylamada Ada halkının % 95,2’si Fransa’nın bir parçası olmayı kabul etmiştir. Bilahare, Fransız Meclisinin Mart 2011’de aldığı karar uyarınca, Mayotte Fransa’nın 101. vilayeti olmuştur.