Komorlar Birliği'nin Ekonomisi

Komorlar Birliği’nin GSYİH’sı, satın alma gücü paritesine göre 2019 yılında 2,53 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Komorlar’da GSYİH büyüme hızı aynı yıl içinde %1,9 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon oranı ise 2019’da %3,3 olmuştur.

Tarım, balıkçılık ve ormancılık ülke gayrisafi milli hâsılasının %40’ını oluşturmakta, işgücünün %80’e yakını bu sektörlerde istihdam edilmekte ve ihracatın da büyük bölümü bu sektörlere dayanmaktadır

GSYİH’nın sektörel dağılımı ise %49,6 tarım, %12,2 sanayi ve %38,2 hizmet şeklindedir.

Yurtdışında bulunan 150.000 kadar Komor vatandaşının aktardıkları döviz transferleri, ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.

Komorlar vanilya üretiminde dünya ikincisi konumundadır.