Kolombiya'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2018): 336 milyar Dolar

Kişi başına GSYİH (2018) : 14.500 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2019): %2,5

Enflasyon Oranı (2019): %3,2

İşsizlik Oranı (2018): %9,4

İhracatı (2018): 37,8 milyar ABD Doları

İthalatı (2018): 46,1 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2019): 1,7 milyar ABD Doları

İhracatımız (2019): 248,7 milyon ABD Doları

İthalatımız (2019): 1,46 milyar ABD Doları

Kolombiya, yükselen ekonomisiyle ve altyapı ihtiyacıyla ülkemiz için önemli bir ekonomi ve ticaret ortağı olmaya adaydır.

Kolombiya ekonomisi ağırlıklı olarak petrol ve madencilik gelirlerine dayanmaktadır. Petrol ve kömür, ihracat gelirlerinin %49’unu oluşturmaktadır.

Kolombiya, Dünya Bankası 2019 İş Yapma Kolaylığı Raporunda 190 ülke arasında 67. sırada, LAK Bölgesinde ise 2.sırada yer almaktadır.

Ülkenin başlıca tarım ürünleri kahve, kesme çiçek, muz, pirinç, tütün, mısır, şeker kamışı, kakao, yağlı tohumlar ve sebzedir. Ormancılık ve balıkçılık da gelişmiştir. GSYİH'nin %12’sini oluşturan ve işgücünün %13’üne istihdam sağlayan imalat sanayi, Medellin, Bogota, Cali ve Barranquilla kentlerinin çevresinde yoğunlaşmıştır. Sektöre büyük şirketler hakimdir. Başlıca sanayi dalları tekstil (yerel pamuk ve yün içerikli), hazır giyim ve ayakkabı, gıda işleme, tütün, demir ve çelik (bir kısmı yerel içerikli), madencilik ürünleri, otomobil montajı, kimyasallar, petrol işleme ve petrokimyadır. Geleneksel olmayan ihraç ürünlerinin ihracattaki payı ise son yıllarda artmaktadır.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ikinci büyük ticaret ortağımız olan Kolombiya ile ticaret hacmimiz 2019 yılında 1,7 milyar Dolar olmuştur. İkili ticaretimizin 248,7 milyon Dolarını ihracatımız, 1,46 milyar Dolarını ise ithalatımız oluşturmaktadır.