Kolombiya'nın Ekonomisi

GSYİH: 314,36 milyar ABD doları (2021)

Kişi başına GSYİH (PPP) : 6,158 ABD doları (2021)

GSYİH Büyüme Hızı: %10,6 (2021)

Enflasyon Oranı: %5,6 (2021)

İşsizlik Oranı: %13,7 (2021)

İhracat: 41,2 milyar ABD doları (2021)

İthalat: 56,6 milyar ABD doları (2021)

İkili ticaret hacmimiz: 2,1 milyar ABD doları (2021)

İhracatımız: 420,6 milyon ABD doları (2021)

İthalatımız: 1,69 milyar ABD doları (2021)

IMF verilerine (2020) göre Kolombiya; Brezilya, Meksika ve Arjantin’in ardından Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesinin dördüncü, dünyanın 43. büyük ekonomisidir. Satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış GSYH verilerine göre ise dünyanın en büyük 33. ekonomisidir. 2020 yılında Covid-19 salgınının etkisiyle %6,8 küçülen ekonomi, 2021 yılında salgının etkilerinin azalmasıyla %10,6 büyümüştür. 2021 yılında enflasyon %5,62 olarak gerçekleşmiştir.

Ülke ekonomisi ağırlıklı olarak enerji (petrol ve madencilik) gelirlerine bağımlıdır. Dünyanın 4. büyük kömür ve LAK bölgesinin 3. büyük petrol üreticisi olan Kolombiya’nın, ihracatının yaklaşık yarısını petrol ve kömür oluşturmaktadır. Tarım ürünleri de ekonomisinde önemli bir yer teşkil eden Kolombiya, dünyada kahve ve kesme çiçek ihracatında da ikincidir.

Son yıllarda özellikle ekonomide kaydettiği başarılarına karşın Kolombiya, gelir eşitsizliğinde LAK bölgesinde Surinam’dan sonra ikinci, dünyada yedinci sıradadır.

GSYİH'nin %12’sini oluşturan ve işgücünün %13’üne istihdam sağlayan imalat sanayi, Medellin, Bogota, Cali ve Barranquilla kentlerinin çevresinde yoğunlaşmıştır. Sektöre büyük şirketler hakimdir. Başlıca sanayi dalları tekstil (yerel pamuk ve yün içerikli), hazır giyim ve ayakkabı, gıda işleme, tütün, demir ve çelik (bir kısmı yerel içerikli), madencilik ürünleri, otomobil montajı, kimyasallar, petrol işleme ve petrokimyadır. Geleneksel olmayan ihraç ürünlerinin ihracattaki payı ise son yıllarda artmaktadır.

Kolombiya’yla ticari ve ekonomik ilişkilerimiz

Kolombiya, yükselen ekonomisiyle ve altyapı ihtiyacıyla ülkemiz için önemli bir ekonomik ve ticari ortak olmaya adaydır.

Kolombiya’yla 2017 yılında ikili ticaret hacmimiz 1,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiş, 2018’de 2,1 milyar doların üzerine çıkmıştır. İkili ticaret hacmimiz 2019 yılında 1,8 milyar ABD doları, 2020’de ise salgının etkileriyle yaşanan düşüşle birlikte 1.2 milyar dolar düzeyine inmiştir. Ancak 2021’deki toparlanmayla beraber tekrar 2,1 milyar doların üzerine çıkılmıştır.

TÜİK verilerine göre 2021 yılında Türkiye Kolombiya'ya 420,6 milyon ABD doları tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. 2020 yılında bu değer 216,4 milyon ABD doları idi. 2021 yılında ihracatımızdaki artış %94.3 olup, 2021 yılında Kolombiya, Türkiye'nin ihracatını en fazla arttırdığı ülkelerden biri olmuştur.