Kenya'nın Siyasi Görünümü

Demokrasi deneyimi diğer bölge ülkelerine nazaran daha uzun ve kesintisiz olan Kenya’da siyasi hayat istikrarlıdır. 1991’de çok partili sisteme geri dönülmesinden bu yana seçimler muntazaman yapılmaktadır. Kenya Başkanlık sistemiyle yönetilmektedir ve üniter bir devlet yapısına sahiptir. Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmektedir. Cumhurbaşkanı; Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlardan (“Kabine Sekreteri”) oluşan Kabinenin başı, Silahlı Kuvvetlerin Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi’nin başkanıdır.

Beş yılda bir seçilen Cumhurbaşkanı, en fazla iki dönem görev yapabilmektedir.

İki kanatlı yapıya sahip olan Kenya Parlamentosu 349 üyeli Ulusal Meclis’ten ve 67 üyeli Senato’dan oluşmaktadır.

8 Ağustos 2017 tarihinde yapılan, katılım oranının %78 olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta oyların %54,2'sini, muhalefet lideri Odinga ise oyların %44,7'sini almıştır. Muhalefet bloğunun başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi, Kenya Seçim Komisyonu tarafından anayasaya aykırılık ve usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle, 20 Eylül 2017 tarihinde seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir.

26 Ekim 2017 günü yenilenen seçimlere katılım oranı %38,8 olarak gerçekleşmiş, Uhuru Kenyatta geçerli oyların %98,2'sini (7,4 milyon) alarak seçimi kazanmıştır. Yinelenen seçimlerin iptali için Kenya Anayasa Mahkemesine yapılan başvuralar neticesinde, sözkonusu Mahkeme kararını 20 Kasım tarihinde açıklayarak 26 Ekim seçiminin geçerli olduğunu bildirmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenyatta ile muhalefet bloğu lideri Odinga’nın 9 Mart 2018 tarihinde sürpriz şekilde biraraya gelmeleri, görüşme sırasında imzaladıkları ‘‘Building Bridges to A New Kenyan Nation’’ (“Yeni Bir Kenya Ulusuna Köprüler Kurmak”) başlıklı bildiriyle etnik ayrımcılık, yolsuzluk, güvenlik sorunları ve gelir eşitsizliğiyle mücadele edeceklerini ve bu hedeflere ulaşılabilmesini teminen bir program ortaya konulacağını belirtmeleri, görüşmelerinin sonunda düzenledikleri basın toplantısında tüm siyasi anlaşmazlıklarını bir kenara bırakarak ülkenin menfaati doğrultusunda birlikte çalışacaklarını duyurmaları ülke genelinde sevinçle karşılanmıştır.

Kenya, özelde bölgesinde, genelde Afrika kıtasında ekonomik alanda entegrasyona önem atfetmekte olup, bu yöndeki çalışmalara öncülük etmektedir. Kenya, Afrika Birliği’nin 21 Mart 2018 tarihinde Kigali’de gerçekleştirilen 10. Olağanüstü Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Kenyatta tarafından imzalanan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması’nın iç onay sürecini tamamlayan ilk ülkelerden biri olmuştur.

Kenya, kalkınma işbirliğine ve bölgesinde entegrasyona yoğunlaşan, kazan-kazan anlayışına dayalı bir dış politika izlemektedir. Altyapı yatırımlarının ağırlıklı bölümü Çin tarafından gerçekleştirilmektedir. Kenya’nın en büyük kreditörü ve en çok ithalat yaptığı ülke Çin’dir.