Kanada'nın Siyasi Görünümü

Federal bir yapıya sahip olan Kanada'da, mevcut Anayasa uyarınca yetkiler, eyaletler ile merkezi hükümet arasında dağılmıştır. Gelişmiş bir âdem-i merkeziyetçi yönetim sistemine sahip ülkede, eyaletlerin dahi bazı alt bölgelere yetki devretmesi sözkonusu olabilmektedir. Kanada federalizmi gevşek bir birliktelik niteliği taşımaktadır. Ülkenin yönetim anlayışında coğrafi ve demografik özellikleri, birçok etnik grubun oluşturduğu çok kültürlü toplumsal yapısının dinamikleri ve sınır komşusu ABD’yle olan yakın siyasi, ekonomik ve kültürel bağları önemli rol oynamaktadır.

Kanada’nın kuruluş aşamasında egemen olan merkeziyetçi yaklaşım, Fransızca konuşan Kanadalıların çoğunlukta olduğu Kebek Eyaleti’nin direnci sonucunda değişime uğramış ve Kebek Eyaletine bazı ilave ayrıcalıklar tanınmıştır. Kebek’e tanınan ayrıcalıkları örnek gösteren diğer eyaletler de daha özyönetimci bir tutum benimsemişler ve tarihsel süreç içerisinde ülke bugünkü işleyiş biçimine kavuşmuştur. Kebek’in bağımsızlığı için düzenlenen 1980 ve 1995 referandumlarından ise sırasıyla %60 ve % 50,6 oranlarında "hayır" oyu çıkmıştır.

Kanada’da 21 Ekim 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti seçimleri kazanmış ve 20 Kasım 2019 tarihinde bir azınlık hükümeti kurulmuştur.

Kanada Genel Valisi Julie Payette ve Genel Vali Yardımcısı Assunta Di Lorenzo'nun yanlarında çalışan personele "mobbing" uyguladıkları yönündeki iddiaların araştırılmasını sonucunda hazırlanan raporda adıgeçenlerin görevini sürdürmesini zorlaştırabilecek bulgular bulunması üzerine Genel Vali Payette 21 Ocak 2021 tarihinde görevinden istifa etmiştir. Adıgeçenin istifası Başbakan Trudeau tarafından kabul edilmiştir. Genel Vali görevini geçici olarak Kanada Baş Hakimi (Chief Justice of Canada) yürütecek olup, Genel Vali ataması için belirlenecek isimler Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth’e sunulacaktır.”