Kanada'nın Ekonomisi

Kanada, G-7 ve G-20 üyesi ve dünyanın en büyük 10. ekonomisidir. Dış ticaretinde ağırlıklı olarak doğal kaynaklar ve kereste ihracatı ön plana çıkmaktadır. En önemli ticaret ortakları ABD, Çin ve Meksika’dır.

ABD, Meksika ve Kanada arasında NAFTA’nın yerine geçecek şekilde yeniden müzakere edilen “ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)” 30 Kasım 2018 tarihinde imzalanmıştır. Konuya ilişkin olarak dönemin Dışişleri Bakanı Freeland ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer tarafından yapılan ortak açıklamada, USMCA’nın orta sınıfı güçlendireceği, Kuzey Amerika halkı için yüksek gelir getirici yeni iş imkanları oluşturacağı belirtilmiştir. Anlaşma’nın tüm taraflarca iç onay süreci tamamlanmış olup, yürürlüğe girişi konusunda tarafların açıklaması beklenmektedir.

Son yüz yıl içinde imalat, madencilik ve hizmet sektörlerindeki büyüme Kanada ekonomisinin lokomotifi olmuş; kereste ve petrol ön plana çıkmış; ülke, net enerji ihracatçısı konumuna gelmiştir. Kanada, dünyanın belli başlı buğday ve kanola tedarikçileri arasındadır. Dünyanın en büyük çinko ve uranyum üreticisidir. Ayrıca, petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.

1,7 trilyon ABD Dolarını aşan GSYİH’si (2019 tahmini) ve kişi başına düşen yıllık yaklaşık 46.213 ABD Doları (2019 tahmini) düzeyindeki gelir seviyesiyle, dünyanın en müreffeh ülkeleri arasındadır.