Japonya'nın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi:

GSYİH (trilyon ABD$)

5

Enflasyon Oranı (%)

1

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

0,9

İşsizlik Oranı (%)

2,4

Nüfus (milyon)

126

İhracat (milyar ABD$)

736

Nüfus artış hızı (%)

-0,21

İthalat (milyar ABD$)

746

Kişi Başına GSYİH (ABD$ Nominal)

48.556

Japonya’daki Türk sermayeli firma sayısı

5

Kaynak: Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı

Başlıca Ticaret Ortakları: Çin, ABD, Güney Kore, Avustralya, Tayland

Başlıca İhracat Kalemleri: Motorlu araçlar, demir çelik, yarı iletkenler, oto parçaları, enerji üreten mallar, plastik mallar.

Başlıca İthalat Kalemleri: Petrol, LNG, tekstil, yarı iletkenler, kömür.

İkiliTicaretimiz: (Milyon ABD Doları)

2015 2016 2017 2018 2019

İhracat 335 354,5 411,7 479 498

İthalat 3.140 3.943,6 4.281,6 4.120 3.519

Hacim 3.475 4.298,1 4,693,3 4.590 4.017

Denge -2.805 -3.589,1 -3.869,9 -3.640 -3.021

Kaynak : TÜİK

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Tekstil, konfeksiyon, makarna, balıkçılık ürünleri, otomotiv parçaları.

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Makine ve cihazlar, otomotiv ürünleri, demir-çelik.

Japonya, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisidir. Japonya, otomotiv ve yan sanayi, imalat sanayi, gıda ve altyapı sektörlerine özel ilgi göstermektedir.

2019 itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren 224 Japonya sermayeli firma vardır. Japonya’da bulunan Türk sermayeli şirket sayısı 5’dir. Ayrıca, Japonya’daki vatandaşlarımız restoran işletmekteya da küçük esnaf olarak faaliyet göstermektedir.

T.C. Merkez Bankası verilerine göre, ülkemize son 15 yılda 2,7 milyar ABD Doları tutarında Japonya kaynaklı yabancı doğrudan yatırım yapılmıştır.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan krediler ile Haliç Köprüsü, Hasan Uğurlu Barajı ve HES, Altınkaya Barajı ve HES ile II. Boğaz Köprüsü, Marmaray gibi önemli projelere finansman sağlanmıştır.

İki ülke arasında Ticaret ve Yatırım Zirvesi en son 11-13 Mart 2018 tarihlerinde Tokyo’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye-Japonya İş Konseyi ise en son 1 Kasım 2019 tarihinde Tokyo’da toplanmıştır.