Japonya'nın Ekonomisi

GSYİH (trilyon ABD$): 5,1 (2021)

Enflasyon Oranı (%): 0,5

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%): 2,4 (2021)

İşsizlik Oranı (%): 2,8

Nüfus (milyon): 125,37 (2020)

İhracat (milyar ABD$): 640 (2020)

Nüfus artış hızı (%): -0,34 (2020)

İthalat (milyar ABD$): 634 (2020)

Kişi Başına GSYİH (ABD$): 40.700 (2021)

Japonya’da Türk sermayeli firma sayısı: 4

Kaynak: IMF, TÜİK, Dünya Bankası

Başlıca Ticaret Ortakları: Çin, ABD, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Avustralya, Tayland

Başlıca İhracat Kalemleri: Motorlu araçlar, demir çelik ürünleri, yarı iletkenler, otomotiv parçaları, enerji üreten mallar, plastik ürünleri.

Başlıca İthalat Kalemleri: Petrol, LNG, tekstil, yarı iletkenler, kömür


İkili Ticari İlişkiler

(Milyon ABD doları)

Yıllar

2017

2018

2019

2020

2021
(Ocak-Kasım)

İhracatımız

412

480

491

434

433

İthalatımız

4.282

4.125

3.520

3.585

3.953

Toplam Ticaret Hacmi

4.694

4.604

4.011

4.019

4.386

Denge

-3.870

-3.645

-3.030

-3.152

-3.520

Kaynak : TÜİK

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Tekstil, konfeksiyon, makarna, balıkçılık ürünleri, otomotiv parçaları.

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Makine ve cihazlar, kimyasallar, otomotiv ürünleri, demir-çelik.

Japonya, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisidir. Japonya, otomotiv ve yan sanayi, imalat sanayi, gıda ve altyapı sektörlerine özel ilgi göstermektedir.

2021 itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren 257 Japonya sermayeli firma vardır. Japonya’da bulunan Türk sermayeli şirket sayısı 4’tür. Ayrıca, Japonya’daki vatandaşlarımız tarafından işletilen restoranlar ve küçük işletmeler bulunmaktadır.

Ülkemize son yirmi yılda 3,28 milyar ABD doları tutarında Japon kaynaklı doğrudan yatırım yapılmıştır.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan krediler ile Haliç Köprüsü, Hasan Uğurlu Barajı ve HES, Altınkaya Barajı ve HES ile II. Boğaz Köprüsü, Marmaray gibi önemli projelere finansman sağlanmıştır.

İki ülke arasında Ticaret ve Yatırım Zirvesi en son 11-13 Mart 2018 tarihlerinde Tokyo’da gerçekleştirilmiştir. Son Türkiye-Japonya İş Konseyi toplantısı ise 8 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.