Japonya'nın Siyasi Görünümü

Ülkenin yönetim şekli Anayasal Monarşi’dir. İkinci Dünya Savaşının akabinde 1947 yılında kabul edilen Anayasa çoğulcu parlamenter sistem getirmiştir. Anayasa uyarınca, İmparator’un görev ve yetkileri tamamen törensel nitelikte olup, yönetim erkinin başı Başbakan’dır.

Ülkede çift meclis sistemi bulunmaktadır. Ulusal Meclis (Diet) Anayasa’da “en üst devlet kurumu” olarak tanımlanmaktadır. Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) üye sayısı 465, Senato’nun (Üst Meclis) üye sayısı 245’tir.

Ulusal Meclis; Başbakan’ın atanması, Hükümet’in feshedilmesi ve bütçenin onaylanmasında temel belirleyici kurumdur. Temsilciler Meclisi anayasal olarak Senato’ya göre daha güçlü bir konumdadır. Temel konulardaki bazı kararlarda sadece Temsilciler Meclisi söz sahibi olup, Senato tarafından alınan kararları da üçte iki çoğunlukla reddetme yetkisine sahiptir.

Son olarak 31 Ekim 2021’de gerçekleştirilen Temsilciler Meclisi seçimleri sonucunda en çok milletvekiline sahip Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) lideri Fumio Kishida, 10 Kasım 2021 tarihindeki Meclis özel oturumunda Japonya’nın 101. Başbakanı olarak seçilmiştir.