İspanya'nın Ekonomisi

1. İSPANYA EKONOMİSİ (2019)

GSYİH (Trilyon Dolar)

1.393

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

2,0

Nüfus (milyon)

46,7

Nüfus artış hızı (%)

0,0

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

42.061

Enflasyon Oranı (%)

0,8

İşsizlik Oranı (%)

14,1

İhracat (milyar Dolar) -nominal

325,4

İthalat (milyar Dolar) - nominal

363,0

Para Birimi

Avro

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU), 2020

Başlıca ticaret ortakları : Fransa, Almanya, Çin, İtalya, Portekiz, İngiltere, ABD, Hollanda

Başlıca İhracat Kalemleri: Otomobiller, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), eşya taşımaya mahsus araçlar, domuz eti, turunçgiller, zeytinyağı ve fraksiyonları, taze üzüm şarabı, tekstil, helikopterler, uçaklar vb.

Başlıca İthalat Kalemleri: Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar), otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, tekstil, bakır cevherleri ve konsantreleri.

2. İKİLİ İLİŞKİLER

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2018

7.708

5.492

2.216

13.200

2019

7.664

4.227

3.437

11.891

2018/2019

% Değişim

-0,57

-23,03

55,1

-9,92

Kaynak: TUİK (Milyar Dolar)

2019 yılında İspanya‘ya ihracatımız 7 milyar 664 milyon Dolar, ithalatımız 4 milyar 227 milyon Dolar ve ikili ticaret hacmimiz 11 milyar 891 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 2018 yılına kıyasla ihracatımızda % 0,57 azalış, ithalatımızda % 23,03 azalış ve ikili ticaretimizde de % 9,92 oranında azalışa tekabül etmektedir.

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Otomobiller, tekstil, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Türkiye, İspanya’nın tekstil ve konfeksiyon ithalatında ÇHC’nin ardından ikinci sırada gelmektedir).

Başlıca İthal Ürünlerimiz : Otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, işlenmemiş çinko, siklik hidrokarbonlar, propilen ve diğer olefinlerin polimerleri, helikopterler, uçaklar, uzay araçları (uydular dahil), eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilmiş yağlar, canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç), demir veya alaşımsız çelikten profiller, kauçuktan yeni dış lastikler.

Ülkemizde 2019 sonu itibariyle 775 İspanyol sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. 2002-2019 yılları arasında, İspanya’dan ülkemize gelen toplam yatırım miktarı 9 milyar 524 milyon Dolar olmuştur.

Madrid Ticaret Müşavirliğimiz 2018’de belirtiği verilerine göre, İspanya’da faaliyet gösteren yaklaşık 85 Türk işletmesi bulunmaktadır. 2002-2019 (Aralık) döneminde Türkiye’den İspanya’ya yapılan doğrudan yatırım tutarı 221 milyon Dolar’dır.

2019 yılında ülkemize gelen İspanyol turist sayısı önceki yıla kıyasla % 44,56’lık artış kaydederek 257.342 kişi olarak gerçekleşmiştir.