İspanya'nın Ekonomisi

1. İSPANYA EKONOMİSİ (2021)

GSYİH (Trilyon Dolar)

1.420

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

5,1

Nüfus (milyon)

47,3

Nüfus artış hızı (%)

0,0

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

30.089

Enflasyon Oranı (%)

6.5

İşsizlik Oranı (%)

14,7

İhracat (milyar Dolar) -nominal

372,8

İthalat (milyar Dolar) - nominal

403,5

Para Birimi

Avro

Kaynak :T.C. Ticaret Bakanlığı kayıtları

Başlıca ticaret ortakları : Fransa, Almanya, Çin, İtalya, Portekiz, İngiltere, ABD, Hollanda

Başlıca İhracat Kalemleri: Otomobiller, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), eşya taşımaya mahsus araçlar, domuz eti, turunçgiller, zeytinyağı ve fraksiyonları, taze üzüm şarabı, tekstil, helikopterler, uçaklar vb.

Başlıca İthalat Kalemleri: Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar), otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, tekstil, bakır cevherleri ve konsantreleri.

2. İKİLİ İLİŞKİLER

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2021

9,615

5,039

3,303

15,927

2022

9,650

7

2,65

16,650

Kaynak: TUİK (Milyar Dolar)

2022 yılında İspanya‘ya ihracatımız 9 milyar 650 milyon Dolar, ithalatımız 7 milyar Dolar ve ikili ticaret hacmimiz 16 milyar 650 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Otomobiller, tekstil, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Türkiye, İspanya’nın tekstil ve konfeksiyon ithalatında ÇHC’nin ardından ikinci sırada gelmektedir).

Başlıca İthal Ürünlerimiz : Otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, işlenmemiş çinko, siklik hidrokarbonlar, propilen ve diğer olefinlerin polimerleri, helikopterler, uçaklar, uzay araçları (uydular dahil), eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilmiş yağlar, canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç), demir veya alaşımsız çelikten profiller, kauçuktan yeni dış lastikler.

TCMB verilerine göre, İspanya 2002-2022 (Eylül) döneminde, ülkemize en çok yatırım yapan 4.ülke konumundadır. Ülkemizde 2022 sonu itibariyle 775 İspanyol sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. 2002-2021 yılları arasında, İspanya’dan ülkemize gelen toplam yatırım miktarı 9 milyar 616 milyon Dolar olmuştur.

2022 yılında İspanya’da faaliyet gösteren yaklaşık 125 Türk işletmesi bulunmaktadır. 2002-2021 (Aralık) döneminde Türkiye’den İspanya’ya yapılan doğrudan yatırım tutarı 303 milyon Dolar’dır.

2022 yılında 298.165 İspanyol turist ülkemizi ziyaret etmiştir.