Güney Kore'nin Ekonomisi

Nüfus: 51,78 (Dünya Bankası, 2020)

Kişi Başı GSYİH (ABD): 35.200 (IMF, 2021)

GSYİH (trilyon ABD): 1,81 (IMF, 2021)

Başlıca Ticaret Ortakları: Çin, ABD, Japonya, Vietnam

Başlıca İhracat Kalemleri: Yarı iletkenler, elektronik cihazlar, mobil iletişim cihazları, motorlu kara taşıtları, elektrikli makine ve cihazlar, rafine fosil yakıtlar ve petrokimya ürünleri, organik kimyasallar.

Başlıca İthalat Kalemleri: Fosil yakıtlar, elektrikli makina ve cihazlar, demir ve çelik, organik kimyasallar, metal cevherleri, gıda mamulleri.

İkili Ticaretimiz (milyon Dolar)

Yıllar

2018

2019

2020

2021
(Ocak-Kasım)

İhracatımız

929

886

1.054

853

İthalatımız

6.344

5.650

5.606

6.870

Toplam Ticaret Hacmi

7.273

6.536

6.660

7.723

Denge

-5.415

-4.764

-4.552

-6.017

*TÜİK verisidir.

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Farmakolojik ürünler, sıvılaştırılmış hidrokarbon gazı, taşıt aksamları, elektrikli makine ve cihazlar, giyim eşyaları, mineral cevherleri, gıda maddeleri, dericilik ürünleri.

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Elektronik cihazlar, motorlu taşıtlar, taşıt aksam ve parçaları, makine ve mekanik cihazlar, plastik mamulleri, demir-çelik ürünleri, optik alet ve cihazlar.

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) ile 1 Ağustos 2012 tarihinde imzalanan “Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma” (Çerçeve Anlaşma) ile “Mal Ticareti Anlaşması” 1 Mayıs 2013 tarihinde, 26 Şubat 2015 tarihinde imzalanan “Yatırım Anlaşması” ve “Hizmet Ticareti Anlaşması”da 1 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İki ülke Merkez Bankaları arasındaki SWAP anlaşması 12 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştır.

Türkiye-Kore KEK toplantısının sonuncusu 15 Ocak 2015 tarihinde Seul’de düzenlenmiştir. Türkiye-Kore İş Konseyi 1989 yılında kurulmuştur. İş Konseyi en son 18 Ekim 2017 tarihinde Seul’de toplanmıştır.

Ülkemize Güney Kore’den, 2002-2021 Ağustos döneminde toplam 1,247 milyar ABD doları tutarında doğrudan yatırım gerçekleşmiştir. Diğer ülkeler üzerinden getirilen yatırımı da dikkate alan Güney Kore verilerine göre ise doğrudan toplam yatırım 2,24 milyar ABD doları civarındadır.

2019 yılında ülkemizi ziyaret eden Güney Koreli turist sayısı 212.970 iken, 2020 yılında pandemi döneminde ülkemizi 36.636 Güney Kore vatandaşı ziyaret etmiştir.