Güney Kore'nin Siyasi Görünümü

Kore Cumhuriyeti’nde (Güney Kore) "Başkanlık Sistemi" uygulanmakta olup, Cumhurbaşkanı beş yıllık bir dönem için halk tarafından seçilmektedir.

Meclis’i feshetme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı aynı zamanda icranın da başı olup, Başbakan ve Bakanların yanısıra, yürütmeyle ilgili üst düzey görevlilerin atamalarını da gerçekleştirmektedir. Öte yandan, Başbakan’ın göreve başlayabilmesi için Meclis tarafından onaylanması, Bakanların adaylığı için de Meclis onayı gerekmektedir.

Genel seçimler dört yılda bir yapılmaktadır. Kore Ulusal Meclisi’ndeki sandalye sayısı 300'dür. Milletvekillerinden 47’si nispi temsil sistemiyle belirlenmektedir.

Parlamento seçimlerinin sonuncusu 15 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise 2022 Mart ayında yapılması öngörülmektedir.