Güney Afrika'nın Siyasi Görünümü

Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) demokratik değerlere dayanan anayasal düzeni ve gelişmiş ekonomisiyle günümüzde Afrika kıtasındaki en güçlü ve istikrarlı ülkelerden biridir. Şubat 1997’de yürürlüğe giren GAC Anayasasında temel hak ve özgürlükler teminat altına alınmıştır.

Başkanlık sistemine dayanan parlamenter demokrasiyle yönetilen GAC'da ilk serbest ve demokratik seçimler 1994 yılında yapılmış, ırkçı beyaz rejime karşı mücadelenin bayraktarlığını yapan ANC (African National Congress) seçimlerden büyük başarıyla çıkmıştır. ANC, 1999, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında düzenlenen seçimleri tek başına hükümet kurabilecek çoğunlukla kazanmıştır. Son olarak 8 Mayıs 2019 tarihinde yapılan seçimlerde oyların %62,15’ini alarak yeniden iktidara gelen Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa riyasetindeki ANC Hükümeti Mayıs 2019’da göreve başlamıştır.

Cape Town’da yerleşik Parlamento, Hükümeti denetleme görevini, Anayasanın çizdiği sınırlar içinde yapmaktadır. Yürütme başkenti Pretorya, yargı başkenti ise Bloemfontein’dır.
Devlet Başkanı Hükümet üyelerini atadığı gibi, aynı zamanda iktidardaki ANC’nin (African National Congress) Genel Başkanıdır.
Parlamento, Ulusal Meclis (National Assembly) ve Ulusal Eyaletler Konseyinden (National Council of Provinces) oluşmaktadır. Parlamento Cape Town’dadır.
Ulusal Meclis üyeleri nispi temsil sistemine göre beş yılda bir yapılan genel seçimlerle belirlenmektedir. Son olarak 8 Mayıs 2019 tarihinde yapılan genel seçimler sonrasında göreve gelen Ulusal Meclis’te milletvekili sayısı 400’dür. Meclis üyeleri, parti listelerindeki sıraya göre nispi temsil sistemi ile seçildiklerinden, mensup oldukları parti yönetiminin tam kontrolündedirler.
Parlamentonun diğer kanadı olan Ulusal Eyaletler Konseyi (National Council of Provinces) dokuz eyaletin her birinin Eyalet Meclisi tarafından seçilen 10’ar kişilik heyetlerden olmak üzere, toplam 90 temsilciden oluşmaktadır.