Güney Afrika'nın Ekonomisi

GSYİH

359 milyar ABD Doları

Kişi başına düşen milli gelir

6.001 ABD Doları

Büyüme hızı

% 0,2

Enflasyon (TÜFE)

% 3,3

İşsizlik

% 28,4 (2020)

Dış Ticaret Hacmi

208 milyar ABD Doları

İhracat

104,9 milyar ABD Doları

İthalat

103,1 milyar ABD Doları

Başlıca ticaret ortakları

ÇHC, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Hindistan, Botsvana, Namibya, Suudi Arabistan

Başlıca ihraç malları

Altın, elmas, inci, kıymetli taş ve metal mamulleri, metal cevherleri, cüruf ve kül, kara taşıtları, mineral yakıt ve yağlar, demir ve çelik

Başlıca ithal malları

Mineral yakıt ve yağlar, kazan, makine ve cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar, kara taşıtları, plastik ve plastik mamulleri