Fildişi Sahili'nin Siyasi Görünümü

Fildişi Sahili’nde, ülkenin kuzey yarısının Eylül 2002’de asilerin kontrolüne geçmesiyle başlayan siyasi karışıklık, 2010 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden dönemin Cumhurbaşkanı Gbagbo’nun seçim sonuçlarını tanımaması nedeniyle doruk noktasına ulaşmıştır. Kriz, Nisan 2011’de Cumhurbaşkanı Gbagbo’nun tutuklanması ve seçimlerin galibi Alassane Ouattara’nın yönetimi devralmasıyla sonuçlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Ouattara görevine 21 Mayıs 2011 tarihinde resmen başlamış, 25 Ekim 2015’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de %83,66 oy alarak iktidarını sürdürmüştür. Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin Ekim 2020’de yapılması öngörülmektedir.

Fildişi Sahili, Fransız tipi yarı başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. Yetkiler Cumhurbaşkanı’nda toplanmıştır.

Yamoussoukro 1983 yılından beri ülkenin hukuki başkentidir. Ancak, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Millet Meclisi, Büyükelçilikler ve diğer resmi kurumların merkezleri ülkenin ekonomik başkenti konumunda olan Abidjan’dadır.

Millet Meclisi genel seçimleri ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle 11 yıl boyunca gerçekleştirilememiş, kriz sonrası ilk seçimler 11 Aralık 2011 tarihinde yapılmıştır. Kriz sonrası ilk yerel seçimler ise 12 yıl aradan sonra 21 Nisan 2013 tarihinde tertiplenebilmiştir. Ülkedeki son yerel seçimler, 13 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Ülkede 30 Ekim 2016 tarihinde anayasa referandumu yapılmıştır. Katılım oranının %42 olduğu referandum %93 evet oyuyla sonuçlanmıştır. Yeni anayasa çerçevesinde bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamı ihdas edilmiş, eski Başbakan Daniel Kablan Duncan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştır. Yeni Anayasa’yla 99 üyeli bir Senato da kurulmuştur. Ülkedeki ilk Senato seçimleri, 2018 yılı Mart ayında tertiplenmiştir.

255 sandalyeli Fildişi Sahili parlamentosu için son seçimler 18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 10 Ocak 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan (Amadou Gon Coulibaly) ataması yapılmış ve 11 Ocak 2017 tarihinde Hükümet kurulmuştur. Temmuz 2018’de Başbakan Coulibaly küçük çaplı bir kabine revizyonu kapsamında ikinci kez görevlendirilerek yeni Hükümeti oluşturmuştur.