Fildişi Sahili'nin Ekonomisi

Fildişi Sahili, “En Az Gelişmiş Ülke” statüsünde olmayan 14 Sahraaltı Afrika ülkesinden biridir. Doğal kaynakları ve yabancı yatırımlarıyla Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği’nin (UEMOA) toplam GSYİH’sinin % 40’ını oluşturmaktadır. Fildişi Sahili’nde, 1999 askeri darbesiyle başlayan ve 2011 yılında sona eren siyasi - askeri kriz ekonomiye de büyük zarar vermiştir. Yaklaşık 12 yıl süren şiddet olayları ve fiili bölünmenin ekonomide yol açtığı hasara rağmen, bölgenin en gelişmiş ekonomilerinden biri olmayı sürdüren Fildişi Sahili, Batı Afrika’da Nijerya ve Gana’nın ardından üçüncü büyük ekonomidir. Batı Afrika kıyılarının en büyük limanlarından biri olan Abidjan Limanı, bölgenin doğrudan denize çıkışı olmayan kara ülkelerine de hizmet veren modern bir limandır.

Zengin demir cevherine ve bakır madenlerine sahip olan ülkede, geniş nikel, fosfat, boksit ve kobalt rezervlerinin olduğu saptanmıştır.

Fildişi Sahili kakao üretiminde dünyada ilk sırada yer almakta ve tek başına küresel üretimin %40’ını gerçekleştirmektedir. Ülkede kakaonun yanısıra pamuk, kauçuk ve kahve gibi katma değeri yüksek tarım mamüllerinin de üretimi yapılmaktadır. Dünya Bankası tahminlerine göre Fildişi Sahili’nin GSYİH’si (nominal) 2021 yılı itibarıyla 69,7 milyar ABD Doları civarındadır.

2012-2016 yılları arasında her yıl ortalama %9 büyüyen Fildişi Sahili ekonomisi kakao fiyatlarındaki gerileme nedeniyle 2018 yılında %7,7 oranında büyüme kaydetmiştir. Tüm Afrika kıtası 2020’de %1,7 küçülürken Fildişi Sahili %1,8 büyümüştür. IMF verilerine göre Fildişi Sahili ekonomisi 2021 yılında salgın öncesindeki performansına yaklaşarak % 7 büyüme kaydetmiştir.

Fildişi Sahili bölgesinde bir çekim merkezidir. 29 milyonluk nüfusunun dörtte birinden fazlasını çalışmak üzere ülkeye gelen komşu ülkelerin vatandaşları oluşturmaktadır.